Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2021
Sneum Å ved Bramming, hvor der er et etableret et grusstryg, ved det nedlagte dambrug
08 FEB

Opgangen af laks i Sneum Å i 2020

DTU Aqua har i efteråret 2020 undersøgt laksebestanden i Sneum Å-systemet. Undersøgelsen viser, at bestanden er vokset i forhold til undersø...

I Tønder by er der etableret et stenstryg i forbindelse med at genskabe fiskepassage ved en gammel mølleopstemning
08 FEB

Opgangen af laks i Vidå i 2020

I efteråret 2020 blev opgangen af laks undersøgt i grænsevandløbet Vidå. Den totale opgang af laks er estimeret til 574 laks, inkl. de 38...

Ålegræsområde.
08 FEB

Undervandsoptagelser fortæller om livet i ålegræsset i Roskilde Fjord

To studerende har placeret undervandskameraer i ålegræsområder i Roskilde Fjord for at undersøge, hvilke fisk der lever der, og om forekomsten...

Bækørred
22 JAN

Status for bækørreden i Danmark

Lystfiskere har i de senere år rapporteret om faldende fangster af bækørreder over mindstemålet i danske vandløb. DTU Aqua bekræfter...

Geddefabrik i Hulbæk - vådområde i eng
21 JAN

Geddefabrik indviet af ”hovedpersonerne” selv i 2020

Vordingborg kommune etablerede i 2019 en såkaldt geddefabrik. Nu er de første gedder klækket i fabrikken. I en ny film fra Vordingborg Kommune fortæ...

2020
Havørred fra fjord på Sjælland. Foto: Peter W. Henriksen, Limno Consult/Fishing Zealand
18 DEC

Ny film om udsætning af ørreder i Roskilde Fjord

DTU Aqua har lavet en film, der handler om udsætning af ørreder i Roskilde Fjord. Filmen viser udsætning af ørreder om dagen og om natten og ser...

Spærring i vandløb. Foto Finn Sivebæk
18 DEC

1,2 millioner spærringer i Europas vandløb

Små og store spærringer gør livet svært for vandrende fisk, viser ny forskning udgivet i Nature. Små spærringer udgør stø...

Fødevarer, fisk og landbrug
Nyheder fra Fiskepleje.dk i 2020
17 DEC

Nyheder fra fiskeplejen i 2020

Her kan du se alle årets nyheder fra fiskepleje.dk og blive klogere på de mange spændende fisk, som lever i de danske vandløb, søer og kystn...

Pighvarre. Foto: Mads Christoffersen
07 DEC

Ny rapport om fangstregistreringer i de danske kystnære områder

I 17 år har frivillige amatør- og fritidsfiskere registreret deres fangster og stillet data til rådighed for forskere på DTU Aqua. En ny rapport...

Kim Birnie-Gauvin med en 83 cm stor havørred – klar til at blive genudsat i Villestrup Å efter at være blevet mærket. Foto Jessica Desforges.
30 NOV

Ph.d.-afhandling om ferskvandsfisks vandring kåres til årets bedste på DTU

Kim Birnie-Gauvin, tidligere ph.d.-studerende og nu postdoc ved DTU Aqua, har modtaget prisen for årets ph.d.-afhandling på DTU. 

Atlantisk laks - vandring igennem vandkraftsø
09 NOV

Laks svømmede over 100 km for at komme forbi opstemning

Bruger laks så meget energi på at komme forbi menneskeskabte hindringer, at det påvirker om den overlever til næste gydning? Det har danske og norske...

Dansk ørredvandløb
09 NOV

Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2021

I efteråret 2021 foretager DTU Aqua undersøgelser af ørredbestandene i syv udvalgte vandløbssystemer i Danmark.

Lystfiskeri er også blå bioøkonomi
09 NOV

Lystfiskeri er også blå bioøkonomi

Den blå bioøkonomi anvender fisk og andre levende ressourcer fra hav, søer og åer. Det sker f.eks. i form af fiskeri og muslingeopdræt...

Fritidsfisker. Foto: Mads Christoffersen.
09 NOV

Bliv Nøglefisker!

DTU Aqua efterlyser fritidsfiskere, som har lyst til at blive Nøglefiskere og hjælpe med at indsamle viden om fiskene i kystområderne. 

Pighvaryngel udsættes på Bornholm. Foto: Mads Christoffersen
08 OKT

Pighvaryngel udsat på Bornholm

Samarbejde mellem fiskere, opdrættere og forskere resulterer i den første udsætning af lokal pighvaryngel på Bornholm.

Signalkrebs
07 OKT

Signalkrebs spredte sig på trods af bekæmpelsesfiskeri

DTU Aqua har stået i spidsen for en undersøgelse af hvordan bestanden af signalkrebs i Alling Å har udviklet sig gennem 10 år med bekæmpelsesfiskeri...

Kortet viser, de lokaliteter som blev undersøgt på Als i efteråret 2019
15 SEP

Nye planer for fiskepleje i ørredvandløb

DTU Aqua undersøgte i efteråret 2019 fiskebestandene på 644 vandløbsstrækninger. Nu er resultaterne beskrevet i seks planer for fiskepleje...

Indsamling af eDNA fra vandløb. Vandprøven filtreres på stedet og kun filter med indhold konserveres og tages med hjem.
15 SEP

Udbredelsen af krebs i Danmark bliver nu kortlagt

Miljøstyrelsen har igangsat et projekt, der skal kortlægge udbredelsen af krebs i hele Danmark. Ved at indsamle vandprøver og analysere dem for tilstedev...

Hav. Foto: Jeremy Bishop, Unsplash
14 SEP

Foredrag om livet under havets overflade 1. oktober 2020

Fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen, DTU Aqua holder foredrag på Frederikssund Museum.

Små skrubber klar til udsætning. Foto: Mads Christoffersen.
20 AUG

Succesfuld udsætning af skrubber i 2020

Henover sommeren er mange tusinde små skrubber blevet udsat flere steder i Limfjorden samt i Horsens og Mariager Fjord.

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid=%7BBDD1B589-9B43-4672-979D-544223755902%7D
25 FEBRUAR 2021