Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2021
Skrubbeyngel klar til udsætning. Foto: Mette Schiønning
11 OKT

70.000 små skrubber blev udsat i 2021

Fra juli til september 2021 blev der udsat 70.000 skrubbeyngel flere forskellige steder i Limfjorden og i Horsens Fjord.

Torsk klar til mærkning
28 SEP

Torsk fra forskellige bestande kan have forskellige fødepræferencer, selvom fiskene...

Torsken betegnes ofte som opportunist med appetit på de fleste fødeemner, men resultaterne fra et forskningsprojekt om torskens adfærd og valg af fø...

Udsætning af sætteål
30 AUG

Udsætninger af over en million ål i søer, åer og ved kysten i 2021

I sommeren 2021 blev der udsat 1.238.700 små ål i fersk- og saltvand. Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet...

Arthur Sørensen fra en lokal fiskeriforening afprøver en undervandsdrone. Foto: Marie Hartlev Frausing
30 AUG

Undervandsdroner skal kortlægge muslingerev i Roskilde Fjord

DTU Aqua vil kortlægge ukendte muslingerev i Roskilde Fjord ved hjælp af undervandsdroner. Projektet udføres i samarbejde med frivillige og lokale fiskere...

Strandkant med sten. Foto: Colourbox
26 AUG

Temadag om Danmarks nye havplan

Den 6. september 2021 afholder Dansk Selskab for Marinbiologi temadagen ”Danmarks nye havplan – til glæde eller skræk for havmiljøet og dets...

Der foregår både restaureringer og udsætning af fisk i de marine områder og den marine fiskeplejekonsulent rådgiver om disse emner
26 AUG

Ny marin fiskeplejekonsulent

Mette K. Schiønning er ny marin fiskeplejekonsulent på DTU Aqua. Fiskeplejekonsulenten rådgiver om fiskeri, fiskebestande og genetablering af habitater...

25 AUG

Tunmærkning med H.K.H. kronprins Frederik og minister Rasmus Prehn

En stor, prægtig og lynhurtig fisk er tilbage i de danske farvande. Efter 50 års fravær er tunen kommet tilbage, og DTU Aqua markerede sæsonen for...

Stallingen er fredet frem til den 15. maj 2026
01 JUL

Nye regler for mindstemål og fredningstider i ferskvand

I dag træder den nye bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand i kraft. Der er sket flere vigtige ændringer...

Indsamling af flagbøjer, der markerer lytteposter i Roskilde Fjord.
01 JUL

Kortlægning af fiskenes vandringer i Roskilde Fjord

DTU Aqua kortlægger fiskenes vandringer i Roskilde Fjord via lytteposter placeret mange steder i fjorden. Alle lytteposter er nu hentet hjem, og de første...

Guidede ture på Dansk Skaldyrcenter og ved Limfjorden. Foto: Morsø Turistbureau - Destination Mors
23 JUN

Oplev DTU’s forskning i skaldyr og tang ved Limfjorden

Hvis din sommerferie går til det nordvestlige Jylland, kan du besøge Dansk Skaldyrcenter og komme på guidet tur på land og til vands.

Fisk og skaldyr Fødevareproduktion Økosystemer

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid=%7B88B48483-DCF5-4C96-BF13-484F5AE9281B%7D
18 OKTOBER 2021