Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2022
Karup Å fik undersøgt ørredbestanden i 2021
20 APR

Nyeste data om fiskebestande i vandløb er nu online på Ørredkortet

Nye data for den naturlige bestand af ørredyngel i vandløb i 23 kommuner er nu tilgængelige på DTU Aquas Ørredkort. Kortet viser også, om der er fundet andre fiskearter...

Laksekvoter for 2017. Genudsætning af laks sker bedst når laksen holdes i vandet hele tiden. Foto: Nils Folmer Jørgensen
04 APR

Laksekvoter for fiskesæsonen 2022

DTU Aqua´s biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå.    

Store forekomster af torsk ved menneskelig konstruktion i Nordsøen. Foto: Cor Kuyvenhoven
28 MAR

Temadag om kunstige rev: Gavner anlæg og konstruktioner havmiljøet?

Den 20. april 2022 er der foredrag og debat på DTU i Lyngby og online om, hvordan konstruktioner og anlæg i havet kan gavne havmiljøet og være med til at sikre mere liv...

Laks på gydestryg i Hjortvad Å, som er et tilløb til Ribe Å-systemet.
20 FEB

Opgangen af laks i Ribe Å i 2021

DTU Aqua har i efteråret 2021 undersøgt laksebestanden i Ribe Å-systemet. I 2021 blev opgangen af laks beregnet til 3.564 laks.

Lakseforvaltning - længdegrænsen mellem grilse og storlaks 73 cm
20 FEB

Længdegrænsen mellem grilse og storlaks flyttes fra 75 til 73 cm

Når kvoter for laks i vestjyske vandløb fastsættes, skelner man mellem grilse (mindre laks) og storlaks baseret på fiskens længde. Nye undersøgelser viser, at længdegrænsen...

Der er skabt lavvandede grustryg i Brede Å
09 FEB

Opgangen af laks i Brede Å i 2021

DTU Aqua har i efteråret 2021 undersøgt laksebestanden i Brede Å-systemet. Undersøgelsen viser, at bestanden er vokset i forhold til undersøgelsen i 1995. I 1995 blev...

31 JAN

Sæler i søgeren

DTU Aqua skal for Miljøstyrelsen undersøge gråsælernes spisevaner i Østersøen ved Bornholm. Hvis sælerne æder fladfisk i et omfang, der generer erhvervsfiskerne, vil...

Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr Økosystemer
Udsætning af fjernstyret undervandsvideosystem til overvågning af restaureringsområde i Flensborg Fjord. Foto: Casper Tybjerg (www.ttf.dk)
26 JAN

Ph.d.-forsvar om restaurering og monitering af stenrev

Den 9. februar 2022 forsvarer Tim Wilms, DTU Aqua sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online. 

Fiskeri og fiskebestande Økosystemer Kyster og havne
Oprørt hav. Foto: Colourbox
18 JAN

Kan stenrev både beskytte kysten og fremme biodiversiteten?

Et nyt projekt ser nærmere på, om stenrev kan anvendes til både at fremme kystbeskyttelse og havnatur. I øjeblikket undersøger forskerne, hvor i Danmark det kommende...

2021
Nyhedsbreve frz fiskeplejen i 2021
16 DEC

Nyheder fra fiskeplejen i 2021

Her kan du se alle nyheder fra fiskepleje.dk og blive klogere på de mange spændende fisk, som lever i de danske vandløb, søer og kystnære områder.

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid=%7B6C868A8C-CF94-4856-B444-D5E37A0A349F%7D
17 MAJ 2022