Udsætning af skrubber

Der er udsat opdrættede skrubber i Danmark siden 1993. De fleste udsætninger har været i Limfjorden.

Udsætningen startede på initiativ af Nordvestjysk Fritidsfiskerforbund, som ønskede at udsætte skrubber i Limfjorden, da fjordskrubben var og er en meget værdsat spisefisk. Desuden mente man, at skrubber i modsætning til andre fladfisk sandsynligvis levede hele deres liv i fjorden og ikke forlod den, når de skulle gyde. Forskning har dog siden vist, at skrubbebestanden i Limfjorden ikke er helt så stationær.  

Udsætning af opdrættede fisk. Foto: Hanne Nicolajsen
Udsætning af skrubber direkte fra kysten.

Skrubberne transporteres fra opdrætsanlægget til udsætningsstedet i kar på en ladbil. Herfra bliver de ketchet op i spande og udsat på lavt vand (30-70 centimeter), som er ynglens naturlige levested. Ved større udsætninger bliver fiskene udsat direkte på lavt vand gennem rør fra lastbilen.

Udsættes i flere størrelser

Skrubberne udsættes dels som 1-3 centimer lang yngel, der netop er gået fra at leve oppe i vandsøjlen til at slå sig ned på bunden, dels som lidt ældre fisk på 3-6 centimeter, dels som 1-årige fisk, der har en sådan størrelse, at de kan mærkes med eksterne mærker (over 10 centimeter). Da mange rovdyr spiser de helt små skrubber (1-3 cm), forsøger man i dag primært kun at udsætte skrubber, der er lidt større (over 3 centimeter).

Antal skrubber udsat i Limfjorden 1993-2015

 År      1-3 cm   3-6 cm   6-20 cm 
 2016    130.000  
 2015    127.000  
 2014    48.930  
 2013    55.000 (1-6 cm)  
 2012    74.770 (3-7 cm)  
 2011    26.050  800
 2010    42.000   9.090
 2009    30.300  
 2008     41.800  
 2007     9.380   5.353
 2006     4.500   
 2005  99.229     
 2004     6.150   
 2003  35.000  26.000  16.100 
 2002  85.000
 12.000 
 2001  40.451     4.839
 2000  17.565    6.000  
 1999  58.973   3.500   9.612 
 1998  32.851     722  12.098 
 1997       2.816
 1996       5.961
 1995     6.500   1.049 

 1993


  7.000


Opdræt

I dag købes skrubber til udsætning fra kommercielle anlæg.

Da man startede udsætningerne, blev skrubben ikke opdrættet kommercielt, og det var ikke muligt at købe skrubber til udsætning. Det eneste sted, der blev opdrættet skrubber i Danmark, var på Venø i Limfjorden. 

Fanger du en skubbe med mærke?

Hvis du fanger en skrubbe med mærke, vil DTU Aqua gerne have mærket tilsendt. Du får 50 kroner for hvert mærke.

Læs, hvad du gør, hvis du fanger en fisk med mærke

Læs mere om skrubben

Læs mere om skrubbens biologi

Kontaktperson: Mads Christoffersen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/kyst/udsaetning/skrubber
14 JULI 2020