Udsætning af fisk i kystnære områder

Udsætning af pighvarrer i Vejle Fjord. Foto: Per Dolmer. Helt siden starten af 1900-tallet har man forsøgt at øge fiskebestandene i havet ved at udsætte fisk. Dengang blev der sat millioner af torskeæg og -larver ud. Men det blev aldrig undersøgt, om udsætningerne havde en effekt på torskebestanden. Mærkningsteknikkerne var ikke særligt veludviklede på den tid, og derfor var det ikke muligt at skelne de udsatte torsk fra de vilde torsk.

I 1960’erne startede de første forsøg med udsætninger af fladfisk, i form af  2 centimeter store rødspætter i England. I dag udsætter man skrubber, pighvar og ål i Danmark.

Analyser før udsætning

Når der sættes fisk ud, er det vigtigt, at en række forhold er opfyldt, og at der er en teoretisk viden, der sandsynliggør, at man kan øge bestanden ved at sætte opdrættede fisk ud. Umiddelbart bør man som minimum være opmærksom på følgende syv punkter, før man sætter fisk ud:

  • Behovet og potentialet for at hjælpe fiskebestanden gennem udsætning af opdrættede fisk.
  • Af genetiske hensyn skal de fisk, der udsættes, stamme fra vilde fisk fra samme lokale område. 
  • Udsætningsfiskenes antal og størrelse.
  • Udsætningstidspunktet - dag og sæson.
  • Lokale miljøforhold, føde og rovdyr.
  • Kvalitet og pris af de opdrættede fisk.
  • Hvordan man sikrer stor overlevelse i forbindelse med udsætning.

Nye udsætninger bør følges af undersøgelser, der kan dokumentere effekten af udsætninger. Gentagne udsætninger bør opfølges med regelmæssige mellemrum for at fastslå, om der fortsat er behov for udsætninger, eller om der skal ske justeringer i udsætningerne.

Indbyrdes konkurrence og flaskehalse

Inden en udsætning forsøger man at undersøge, hvilke faktorer der afgør antallet af fisk i naturen.

  • Om der er perioder, hvor de enkelte individer har en negativ effekt på hinanden, f.eks. fordi fiskene konkurrerer om føden.
  • Om der er perioder i artens opvækst, som gør den særlig sårbar, f.eks. over for rovdyr.
  • Om der er andre naturlige årsager til, at der er færre fisk, end der potentielt kunne være i et område.

Med denne viden kan man optimere udsætningerne, så flere af de udsatte fisk overlever.

 

https://www.fiskepleje.dk/kyst/udsaetning
29 SEPTEMBER 2020