Fiskeri i saltvand - lokale regler

Foldere er opdateret med de nye regler for fiskeri efter torsk i den vestlige Østersø og havbars i dansk farvand.

For at skabe større kendskab til lokale fiskeriregler i de kystnære områder har Fiskerikontrollen, DTU Aqua og udøvere af fiskeriet i samarbejde lavet informationsfoldere og temasider for fiskeri i udvalgte kystområder.

Seneste opdatering er:

Torsk:

Lyst- og fritidsfiskerne må fra 1. januar 2019 fange 7 torsk om dagen i den vestlige Østersø.

Havbars:

Fra 1. januar til og med 31. marts og fra 1. november til og med 31. december - kun catch og release.
Fra 1. april til og med 31. oktober må der hjemtages 1 havbars pr. fisker pr. dag.

Det er intentionen at udvide informationsniveauet om de lokale regler. Information om fiskeriregler er beskrevet i følgende foldere og temasider og du kan frit downloade materialet.

Regler for mindstemål og fredningstid

Folder om mindstemål og fredningstid for fisk i ferskvand
Folder om mindstemål og fredningstid for fisk i saltvand

Regler for fiskeri efter ål i vandløb, søer og kyst

Generelle regler for fiskeri med garn- og ruseredskaber i fersk- og saltvand

Kort over fredningsbælter i hele Danmark

Information om lokale regler for fiskeri:

Jylland

Regler for fiskeri i Kolding Fjord - januar 2019
Regler for fiskeri i Hjarbæk Fjord - januar 2019
Regler for fiskeri i Ferring Sø - juli 2018
Regler for fiskeri ved Als og Sundeved - januar 2019
Regler for fiskeri i Farvandet ved Hals - januar 2019
Regler for fiskeri ved Frederikshavn - juli 2018
Regler for fiskeri i Kalø Vig & Ebeltoft Vig - januar 2019
Regler for fiskeri i Randers Fjord - juli 2018
Regler for fiskeri i Ringkøbing og Stadil fjorde - januar 2019
Regler for fiskeri i Limfjorden nordvestlige område - januar 2019
Regler for fiskeri i Kilen ved Struer - juli 2018
Regler for fiskeri i Nissum Fjord og Felsted Kog - juli 2018
Regler for fiskeri i Lønnerup Fjord - februar 2018
Regler for fiskeri i Mariager Fjord - juli 2018
Regler for fiskeri ved Ålborg - juli 2018
Lokalfredning og mindstemål for hummere i Limfjorden - juli 2018
Fredningsbælter ved Virksund - februar 2018

Fyn

Regler for fiskeri i Odense Fjord - juli 2018

Sjælland

Regler for fiskeri efter gedde ved Sydsjælland og Møn - juli 2018

Bornholm

Regler for fiskeri omkring Bornholm - januar 2019

Vestlige Østersø

Regler for fiskeri efter torsk i vestlige Østersø - dansk version - januar 2019
Regler for fiskeri efter torsk i vestlige Østersø - engelsk version - januar 2019
Læs mere om reglen max. 7 torsk om dagen - januar 2019

Regler om brug af akustiske alarmer (pinger) i garnfiskeri - februar 2018

Fiskerikontrollen varetager blandt andet kontrol af garn-, ruse- og stangfiskeri. En samlet oversigt over fiskerikontrollens afdelinger er vist her.

Tilmeld dig vores nyhedsmail HER, hvis du interesserer dig for fisk og ønsker at få mere viden om fiskene i Danmark.

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/kyst/fiskeriregulering
20 NOVEMBER 2019