Fiskeri i saltvand - lokale regler

Nye regler for fiskeri i 2020 omfatter ændringer for fiskeri efter havbars og ål.

For at skabe større kendskab til lokale fiskeriregler i de kystnære områder har Fiskerikontrollen, DTU Aqua og udøvere af fiskeriet i samarbejde lavet informationsfoldere og temasider for fiskeri i udvalgte kystområder.

Nye regler for fiskeri i 2020 - bemærk at de nye regler ikke fremgår i nedenstående foldere.

Havbars

 

Nordsøen fra Hanstholm og sydover
Fra 2020 er det tilladt for lystfiskere at hjemtage to havbars per dag i perioden 1. marts - 30. november.
Mindstemålet vil fortsat være 42 cm.

Vestkysten nord for Hanstholm og i Kattegat og de indre danske farvande gælder der ingen begrænsninger i forhold til antallet af fisk, der må hjemtages.
Mindstemålet på 42 cm gælder dog også i Skagerrak og Kattegat, men ikke i Østersøen.

 Ål Nye regler for fiskeri efter ål i saltvand. Der er lukket for ålefiskeri i saltvand for både erhvervs- og bierhvervsfiskere, fritidsfiskere og lystfiskere i perioden 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020.

Den nye regel  indføres på baggrund af en EU-beslutning om at beskytte ålen, der er truet.

Læs mere om den nye regel omkring ålefiskeri
 

Det er intentionen at udvide informationsniveauet om de lokale regler. Information om fiskeriregler er beskrevet i følgende foldere og temasider og du kan frit downloade materialet.

Regler for mindstemål og fredningstid

Folder om mindstemål og fredningstid for fisk i ferskvand
Folder om mindstemål og fredningstid for fisk i saltvand

Regler for fiskeri efter ål i vandløb, søer og kyst

Generelle regler for fiskeri med garn- og ruseredskaber i fersk- og saltvand

Kort over fredningsbælter i hele Danmark

Information om lokale regler for fiskeri:

Jylland

Regler for fiskeri i Kolding Fjord - januar 2019
Regler for fiskeri i Hjarbæk Fjord - januar 2019
Regler for fiskeri i Ferring Sø - juli 2018
Regler for fiskeri ved Als og Sundeved - januar 2019
Regler for fiskeri i Farvandet ved Hals - januar 2019
Regler for fiskeri ved Frederikshavn - juli 2018
Regler for fiskeri i Kalø Vig & Ebeltoft Vig - januar 2019
Regler for fiskeri i Randers Fjord - juli 2018
Regler for fiskeri i Ringkøbing og Stadil fjorde - januar 2019
Regler for fiskeri i Limfjorden nordvestlige område - januar 2019
Regler for fiskeri i Kilen ved Struer - juli 2018
Regler for fiskeri i Nissum Fjord og Felsted Kog - juli 2018
Regler for fiskeri i Lønnerup Fjord - februar 2018
Regler for fiskeri i Mariager Fjord - juli 2018
Regler for fiskeri ved Ålborg - juli 2018
Lokalfredning og mindstemål for hummere i Limfjorden - juli 2018
Fredningsbælter ved Virksund - februar 2018

Fyn

Regler for fiskeri i Odense Fjord - juli 2018

Sjælland

Regler for fiskeri efter gedde ved Sydsjælland og Møn - juli 2018

Bornholm

Regler for fiskeri omkring Bornholm - januar 2019

Vestlige Østersø

Regler for fiskeri efter torsk i vestlige Østersø - dansk version - januar 2019
Regler for fiskeri efter torsk i vestlige Østersø - engelsk version - januar 2019
Læs mere om reglen max. 7 torsk om dagen - januar 2019

Regler om brug af akustiske alarmer (pinger) i garnfiskeri - februar 2018

Fiskerikontrollen varetager blandt andet kontrol af garn-, ruse- og stangfiskeri. En samlet oversigt over fiskerikontrollens afdelinger er vist her.

Tilmeld dig vores nyhedsmail HER, hvis du interesserer dig for fisk og ønsker at få mere viden om fiskene i Danmark.

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/kyst/fiskeriregulering
8 APRIL 2020