Lystfiskeri på kysten

Undersøgelse af udsatte ørredsmolt

torsdag 22 feb 24
|
Fangstjournalen er omdrejningspunkt for en undersøgelse der skal skabe større viden om, hvad der kommer ud af de mange tusinde ørreder, der bliver udsat i Danmark hvert år.

Fangstjournalen deltager sammen med Havørred Fyn, Fyns Laksefisk og masser af gode lystfiskere i dette spændende samarbejdsprojekt. Vores viden om effekten af ørredudsætninger, herunder i hvor stort omfang de bidrager til at forbedre lystfiskeriet, er nemlig sparsom.

Ørreder med klippet fedtfinne

Undersøgelsen er centreret omkring Fyn, hvor Havørred Fyn og Fiskeplejen hvert år financierer udsætning af over 350.000 havørreder i mundingerne ved flere vandløb på Fyn, Langeland og Ærø. Det sker for at understøtte det rekreative lystfiskeri. I perioden 2023-2025 vil alle ørreder, der bliver udsat være uden fedtfinne. Håbet er, at alle lystfiskere, som fisker på Fyn og Øerne, vil bidrage med data til undersøgelsen ved at indrapportere deres fisketure og eventuelle fangster af havørreder, både med og uden fedtfinne. På den måde finder vi ud af, hvor stor en andel af lystfiskerfangsterne der stammer fra udsætninger.

Lystfiskere fra hele Danmark kan hjælpe

Det er meget sandsynligt, at nogle af de udsatte ørreder uden fedtfinne vandrer væk fra Fyn og de kan i princippet blive fanget overalt langs de danske kyster. Vi håber derfor, at alle danske lystfiskere, også dem udenfor Fyn og øerne, vil hjælpe med at indrapportere.

Ørredsmolt uden fedtfinne - ørreden stammer fra udsætning

Indrapporteringen kræver blot, at man i forbindelse med eventuel fangst af en havørred angiver om fisken mangler fedtfinnen (se billede) eller om fedtfinnen er intakt. Vi får de bedste data, hvis du husker at registrere alle havørreder og husker at registrere alle dine fisketure, herunder nulture, i Fangstjournalen.

Læs mere om undersøgelsen af udsatte ørredsmolt

Se også denne film, om hvordan man indrapporterer i Fangstjournalens app

Husk, at du også kan indrapportere fisketure og havørreder via appen fra Fishing in Denmark.

Tak til alle jer som bidrager med data! Jeres bidrag er vigtig.

Knæk og bræk

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

Du kan også hjælpe fiskebestandene og forskerne ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua med at indsamle data om det danske lystfiskeri og samtidig blive klogere på dit eget fiskeri. Download den gratis Fangstjournalen app her:


Download App - Fangstjournal     Google Play - Fangstjournal -DTU - App

 

Læs mere om oplysninger om data fra Fangstjournalenhttps://www.fiskepleje.dk/forskningsbaseret-raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/2024/02/undersoegelse-af-oerredsmolt-udsaetninger?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
18 JULI 2024