Havørred

Efterårsfiskeri efter havørred

fredag 15 okt 21
|
Indtil videre er året 2020 - der hvor havørrederne er størst.

I vores lille serie, hvor vi gør status over efterårsfiskeriet efter havørred kigger vi denne gang på årsforskelle i gennemsnitslængderne af de indrapporterede havørreder større end 40 cm i september og oktober i perioden 2016-2020. Indrapporterede havørreder under mindstemålet på 40 cm indgår derfor ikke i denne analyse.

Gennemsnitlængden af kystfanget havørred større end 40 cm for henholdsvis september og oktober hvert år i perioden 2016-2020.

Figuren viser gennemsnitslængden (prik) og variationen (stregerne) i gennemsnitlængden af kystfanget havørred større end 40 cm for henholdsvis september og oktober hvert år i perioden 2016-2020. Tallene er baseret på små 20.000 timers fiskeri fra knap 1.000 forskellige brugere med fangster af godt 5.000 havørreder over 40 cm.

Gennemsnitslængderne varierer mellem årene fra godt 47 cm til knap 50 cm. Samtidig ser det ud til at 2020 indtil videre er året med de største havørreder (markeret med rød pil). Det gælder både september og oktober. Det bliver spændende om den tendens fortsætter i 2021 -og vi håber som altid på mange indrapporteringer fra jer lystfiskere. På den måde kan vi sammen holde øje med tendenserne i fiskeriet, og husk…jo flere der indrapporterer fisketure og fangster, jo bedre data får vi.

Knæk og bræk!

Af Christian Skov og Casper Gundelund DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

 

Du kan også hjælpe fiskebestandene og forskerne ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua med at indsamle data om det danske lystfiskeri og samtidig blive klogere på dit eget fiskeri. Download den gratis Fangstjournalen app her:

Download App - Fangstjournal     Google Play - Fangstjournal -DTU - App

https://www.fiskepleje.dk/forskningsbaseret-raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/2021/10/havoerred-efteraar?id=89f647c1-9397-4b97-8e58-5fb95a328096&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
6 DECEMBER 2023