https://www.fiskepleje.dk/Raadgivning/undervisningsmateriale/vandloebsrestaurering_udvidet_2015
18 SEPTEMBER 2019