Kursus i vandløbsrestaurering del 2, efteråret 2012

Kursus i vandløbsrestaurering - metode til opbygning af gydebanker

Undervisningsmateriale som kan downloades:

Bo Levesen Hvordan skaber man godt samarbejde mellem sportsfiskere, lodsejere og kommune ? Vejle Kommune. Download præsentation (pdf - 20,9 mb)
Torben Ankærø En miljøkoordinators tanker omkring samarbejde mellem sportsfiskere, lodsejere og kommune. Miljøkoordinator i DSF. Download præsentation (pdf - 2,7 mb) 
Cliff Kristensen Erfaringer fra konkrete projekter vedr. vandløbsrestaurering. Næstformand Sydvestjydsk Sportsfiskerforening. Download præsentation (pdf - 3,8 mb) 
Lars Brinch Thygesen Hvordan samarbejder DSF bedst med myndighederne og lokale ildsjæle ? Miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund. Download præsentation (pdf - 2,9 mb) 
Jan Nielsen Mange penge fremover til restaurering. Hvordan får man dem bedst i spil ? Fiskeplejekonsulent DTU Aqua. Download præsentation (pdf - 0,1 mb)   

Nye vandløbsindsatser – forventet set-up fra Naturstyrelsen. Download præsentation (pdf - 0,9 mb)  
Finn Sivebæk Sådan laver du gydebanker, der virker ! Fiskeplejekonsulent DTU Aqua. Download præsentation (pdf - 14,5 mb)  

Sådan laver du gode projekter ved spærringer ! Fiskeplejekonsulent DTU Aqua. Download præsentation (pdf - 5,4 mb) 

Checkliste når du skal laver projekter med gydebanker og fjernelse af opstemninger. Download præsentation (pdf - 0,1 mb) 
Bernt Poul Wind Fiskerikontrollens bud på samarbejde om at forbedre vildfiskebestandene i vandløb. Fiskerikontrollør i Fredericia. Download præsentation (pdf - 1,3 mb)  

Billeder fra kurset vandløbsrestaurering del 2 - september 2012. Se billederne fra kurset (pdf - 6,1 mb)

Her er nyttige links til at finde oplysninger om matrikelinformation og arealinformation:

Af Fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

 

https://www.fiskepleje.dk/Raadgivning/undervisningsmateriale/vandloebsrestaurering_udvidet_2012
18 SEPTEMBER 2019