Kursus i vandløbsrestaurering del 2, efteråret 2011

Vandløb med udløb i Skagerrak

Undervisningsmateriale som kan downloades:

Hans-Martin Olsen Hvordan skal Kolding Kommunes vandløbsplan bruges til at lave en handleplan og gode miljøforhold for fisk ? Hvordan kan sportsfiskerne hjælpe?. Kolding Kommune. Download præsentation (pdf - 4,5 mb)
Bo Levesen Hvordan skaber man godt samarbejde mellem sportsfiskere, lodsejere og kommune ? Vejle Kommune. Download præsentation (pdf - 19,9 mb)
Lars B. Thygesen DSF’s forslag til samarbejde omkring vandplaner og handleplaner. DSF. Download præsentation (pdf - 3,9 mb)
Jan Karnøe Eksempler på godt samarbejde om vandløbsrestaurering med vandløbsmyndighederne. Miljøkoordinator for DSF i Østjylland. 
Finn Sivebæk Biologiske anbefalinger. Download præsentation (pdf - 38,7 mb)
Jan Nielsen

Hvad er et virkemiddelkatalog, og hvordan kan fiskene bedst tænkes ind i arbejdet med handleplaner m.m., så vi får større naturlige bestande?.

- Virkemiddelkatalog. Download rapport (pdf - 0,3 mb) 

- DTU Aqua høringssvar til vandplaner. Download høringssvar (pdf - 0,4 mb) 

- DSF høringssvar til vandplaner. Dowload høringssvar (pdf - 0,1 mb)

Gruppearbejde

Flowdiagram for cases samt alle caseakter. Download præsentation (pdf - 45,8 mb) 

Sådan laver man en gydebanke. Download vejledning (pdf - 0,1 mb)

Her er nyttige links til at finde oplysninger om matrikelinformation og arealinformation:

Af fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

 

https://www.fiskepleje.dk/Raadgivning/undervisningsmateriale/vandloebsrestaurering_udvidet_2011
24 AUGUST 2019