Vandløbsrestaurering udvidet 2013

Undervisningsmateriale som kan downloades:  

Bo Levesen Om godt samarbejde med kommunerne Download præsentation (pdf - 21,6 mb)
Kasper Rasmussen Ideer til at skabe gode projekter. Download præsentation (pdf - 8,1 mb)
Lars Brinch Thygesen Danmarks Sportsfiskerforbund. Download præsentation (pdf - 3,9 mb)
Jakob Larsen Ideer til at skabe gode projekter. Download præsentation (pdf - 4,5 mb)
Finn Sivebæk Sådan laver du gydebanker, der virker ! Download præsentation (pdf - 14,2 mb)
Manual - Sådan laver man en gydebanke. Download vejledning (pdf - 2,3 mb)   

Sådan laver du gode projekter ved spærringer ! Download præsentation (pdf - 5,3 mb)
Manual - Sådan restaurerer man vandløb. Download ABC i vandløbsrestaurering (pdf - 2,7 mb)
Checkliste når du skal laver projekter med gydebanker og fjernelse af opstemninger. Download checkliste (pdf - 0,1 mb)
Klaus Balleby Ekskursion: Beskrivelse af projektet ved Vejle Å, Tørskind, vådområde og genslyngning
Ekskursion: Ansøgningen om tilladelse til restaureringsprojektet ved Jennum Bæk, udlægge gydegrus (pdf - 0,05 mb)

 Her er nyttige links til at finde oplysninger om matrikelinformation og arealinformation:

 

Af fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

 

https://www.fiskepleje.dk/Raadgivning/undervisningsmateriale/Vandloebsrestaurering_udvidet_2013
18 SEPTEMBER 2019