Vandløbsrestaurering - lær at udlægge gydegrus og fjerne små spærringer

Kursus i vandløbsrestaurering – del 1 – Grundkursus

DTU Aqua afholder kursus i vandløbsrestaurering i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund.

Formålet med kurset er at give lystfiskerne kompetence til at udføre mindre restaureringsprojekter – lige fra det nødvendige papirarbejde til det praktiske med udlægning af stenmaterialer og lignende. På kurset skal kursisterne lave et konkret restaureringsprojekt til gavn for fiskene.

Kursisterne får kendskab til ørredbiologi, vandløbsøkologi, lovgivning, el-fiskeri i praksis, vandløbsdynamik samt udførelse af et konkret restaureringsprojekt og udfærdigelse af en handlingsplan for vandløbsrestaurering.

Tid
Kurset afholdes den 24. - 26. april 2020.

Sted
Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle

Pris
Kurset er gratis for alle, der har løst fisketegn, og som er aktive i det regionale vandplejearbejde. Kurset inkluderer kursusmaterialer, to overnatninger på enkeltværelse og fuld forplejning undtagen drikkevarer. Kursisterne får desuden et kursusbevis ved afslutningen af kurset.

Kursusledere
Fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk, DTU Aqua
Fiskeplejekonsulent Jan Nielsen, DTU Aqua

Kursusmateriale
En fyldig kursusmappe, som udleveres på kurset og som senere kan downloades fra www.fiskepleje.dk.

Forpligtelser
Da kurset er finansieret over fiskeplejemidlerne, forventes det, at kursisten står til rådighed for vandplejearbejde i mindst fem år. Hvis tilmeldingen foregår gennem foreningernes vandplejeudvalg, bør foreningerne kun indstille kursusdeltagere, som vil være indstillet på at være aktive i vandplejearbejdet.

Omtale af kurset
Her kan du se, hvad tidligere kursister har fået ud af kurset (pdf)

Tilmeldingsfrist
Fristen er den 20. marts 2020.

Tilmelding og yderligere information
Der er plads til 22 kursister. 

Efter tilmeldingsfristens udløb vil pladserne blive fordelt, så alle landsdele er tilgodeset. Herefter sender vi besked til alle, om man er blevet optaget på kurset eller ej.

Du kan tilmelde dig her. 

Tilmeld DTU Aqua kursus
https://www.fiskepleje.dk/Raadgivning/kurser/Kursus_i_vandloebsrestaurering
22 OKTOBER 2020