Videoer om fisk i søer

 
Sådan måler man sigtdybde i en sø
Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen, DTU Aqua

 

Skarvprædation på søfisk i to danske søer - videoforedrag
Af Christian Skov, Lektor, DTU Aqua

 

https://www.fiskepleje.dk/Raadgivning/Video/Soeer---videoer
25 SEPTEMBER 2021