Handlingsplaner for Fiskepleje

Handlingsplan for Fiskepleje indeholder flerårige programmer inden for hele Fiskeplejens aktivitetsområde.

Fiskeplejen skal fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene. Indsatsen omfatter udsætning af fiskeyngel, sættefisk og forbedring af fiskebestandenes leveforhold samt foranstaltninger og forskning, der i øvrigt har betydning for den naturlige reproduktion, vækst mv. af fiskebestandene.

 


https://www.fiskepleje.dk/Raadgivning/Handlingsplan-for-fiskeplejen
25 SEPTEMBER 2021