Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2021
Skarv har fanget en gedde. Foto Helge Sørensen
03 MAR

Nordisk samarbejde vigtigt for bedre fælles forvaltning af skarv

Forvaltningsmyndigheder og forskere fra Sverige, Danmark, Finland, Åland og Norge mødtes virtuelt den 10. - 11. februar 2021, for at diskutere forvaltningen...

Limfjorden ved Vildsund og sæler kigger nysgerigt
02 MAR

Limfjordens havørreder bliver nu undersøgt i et fælles projekt med sælforskere

Et nyt projekt vil undersøge adfærden hos fjordens havørreder, samt kaste nyt lys over ørredernes interaktioner med fjordens sæler.

Luftfoto fra Lovns bredning. Foto DTU Aqua
23 FEB

Fiskeri og invasive arter påvirker havmiljøet

Analyse af menneskeskabte belastningers skade på havmiljøet peger på fiskeri med bundskrabende redskaber. Udledning af næringsstoffer stadig v...

Fødevarer, fisk og landbrug Miljø og forurening
Sneum Å ved Bramming, hvor der er et etableret et grusstryg, ved det nedlagte dambrug
08 FEB

Opgangen af laks i Sneum Å i 2020

DTU Aqua har i efteråret 2020 undersøgt laksebestanden i Sneum Å-systemet. Undersøgelsen viser, at bestanden er vokset i forhold til undersø...

Ålegræsområde.
08 FEB

Undervandsoptagelser fortæller om livet i ålegræsset i Roskilde Fjord

To studerende har placeret undervandskameraer i ålegræsområder i Roskilde Fjord for at undersøge, hvilke fisk der lever der, og om forekomsten...

I Tønder by er der etableret et stenstryg i forbindelse med at genskabe fiskepassage ved en gammel mølleopstemning
08 FEB

Opgangen af laks i Vidå i 2020

I efteråret 2020 blev opgangen af laks undersøgt i grænsevandløbet Vidå. Den totale opgang af laks er estimeret til 574 laks, inkl. de 38...

Bækørred
22 JAN

Status for bækørreden i Danmark

Lystfiskere har i de senere år rapporteret om faldende fangster af bækørreder over mindstemålet i danske vandløb. DTU Aqua bekræfter...

Geddefabrik i Hulbæk - vådområde i eng
21 JAN

Geddefabrik indviet af ”hovedpersonerne” selv i 2020

Vordingborg kommune etablerede i 2019 en såkaldt geddefabrik. Nu er de første gedder klækket i fabrikken. I en ny film fra Vordingborg Kommune fortæ...

2020
Havørred fra fjord på Sjælland. Foto: Peter W. Henriksen, Limno Consult/Fishing Zealand
18 DEC

Ny film om udsætning af ørreder i Roskilde Fjord

DTU Aqua har lavet en film, der handler om udsætning af ørreder i Roskilde Fjord. Filmen viser udsætning af ørreder om dagen og om natten og ser...

Spærring i vandløb. Foto Finn Sivebæk
18 DEC

1,2 millioner spærringer i Europas vandløb

Små og store spærringer gør livet svært for vandrende fisk, viser ny forskning udgivet i Nature. Små spærringer udgør stø...

Fødevarer, fisk og landbrug

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder?fr=31
28 NOVEMBER 2021