Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2020
Fisk ved kunstigt rev anlagt ved Sønderborg. Fotograf: Jon C. Svendsen.
09 JUL

Fiskevenligt design af fundamenter til havvindmøller

Med de rigtige metoder kan vindmøllefundamenter på havbunden formentlig gavne både fisk, skaldyr, vegetation og havpattedyr.

Fisk og skaldyr Økosystemer Vindenergi Skibe og off-shore-konstruktioner
Udsætning af ål. Foto Henrik Egede Lassen
08 JUL

Næsten 1,5 millioner ål bliver denne sommer udsat i søer, åer og ved kysten

I 2020 bliver der udsat 1.333.200 små ål i fersk- og saltvand. Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet...

Sort hummer - undersøgelser af DTU Aqua
07 JUL

Sort hummer - DTU Aqua foretager feltundersøgelser af hummerfiskeriet i Limfjorden...

I det allerede igangværende projekt om bæredygtigt hummerfiskeri i Limfjorden kunne folk tidligere på året deltage i et offentligt møde om...

Her ses en uregistreret spærring i et større dansk vandløb
29 JUN

Spærringer i vandløb er et større problem end antaget

Stor kortlægning af dæmninger og andre spærringer i europæiske vandløb finder mange uregistrerede spærringer, som blandt andet forhindrer...

Makroalger på sten i Århus Bugt. Foto: Mette Møller Nielsen.
08 JUN

100 års stenfiskeri har fjernet rev på størrelse med Fanø

For første gang har forskere forsøgt at sætte tal på, hvor mange sten – og dermed levesteder for planter og dyr – der er fjernet fra...

Økosystemer
Pighvarre. Foto: Mads Christoffersen
24 APR

Fiskeplejen vinder konkurrence om bedste forskningsfoto

Et foto af en lille pighvarre har vundet Danmarks Grundforskningsfonds Fotokonkurrence 2020.

VELUX FONDEN
02 APR

VELUX FONDEN støtter pensionerede ildsjæle med vandløbsarbejde

VELUX FONDEN støtter igennem uddelingsområdet ”Aktive ældre” en bred vifte af aktiviteter drevet af pensionerede ildsjæle. Fonden har...

Laks - skånsom håndtering under vand. Foto Nils Folmer Jørgensen
01 APR

Laksekvoter for fiskesæsonen 2020

DTU Aqua har foretaget biologisk vurdering af laksebestande og laksekvoterne for otte vandløb – Skjern Å, Storå, Ribe Å, Varde Å, Konge...

Ørredsmolt
01 APR

Klarer ørreder sig bedre, hvis de udsættes om natten?

Nye undersøgelser fra Roskilde Fjord skal belyse om ørredsmolt (unge ørreder) udsat om natten klarer sig bedre end ørredsmolt udsat om dagen...

31 MAR

Ørredkortet viser også, hvor de andre fiskearter er i vandløbene

Hver dag klikker mange på DTU Aquas digitale ørredkort for at se, hvordan bestandene af ørred har det i de danske vandløb. Men kortet kan ogs...

Fangst af skaller
04 MAR

Nye tal for erhvervsmæssig fangst af ferskvandsfisk i Danmark

I Søhåndbogen på fiskepleje.dk kan du se, hvor mange ferskvandsfisk, der fanges af erhvervsfiskere i Danmark. Statistikkerne er netop opdateret med fangsttal...

04 MAR

AFLYST: Foredrag om muslingerev, fisk og godt fiskeri

Foredraget er aflyst (opdateret 12. marts 2020). 

Sildestime på lavt vand i Sønderborg Bugt. Foto: Jon C. Svendsen.
01 MAR

Bælt i Balance – forskning på vej til Lillebælt for at forbedre havmiljøet

Nyt projekt skal styrke biodiversiteten og forbedre forholdene for sårbare arter i Lillebælt og øge bevidstheden om havmiljøet.

Skrubben er ofte et bytte ved undervandsjagt. Foto Martin Kielland - www.livetunderoverfladen.dk
19 FEB

Forbud mod UV-jagt om natten med harpun

Nye EU-regler indebærer, at det kun er tilladt at drive undervandsjagt med brug af snorkeludstyr. Endvidere er det om natten ikke tilladt at bruge harpun.

Omkring halvdelen af de laks, der vandrer ind for at gyde i Skjern Å-systemet, stammer fra udsætninger.
19 FEB

Opgang af laks i Skjern Å i 2019

Opgangen af laks i Skjern Å-systemet i 2019 var 5.897. Dette er en lille stigning i forhold til undersøgelsen i 2017, hvor opgangen var 5.521 laks. Omkring...

Torsk på rev. Foto: Karsten Dahl.
19 FEB

Torsk sparer energi på stenrev

Når torsk har mulighed for at skjule sig ved stenrev, sparer de energi. Dermed kan fiskene bruge mere energi på at vokse eller få mere afkom

Fødevarer, fisk og landbrug
Sort hummer
03 FEB

Kom og del din viden om sort hummerfiskeri i Limfjorden med DTU Aqua

Dansk Skaldyrcenter ved DTU Aqua inviterer erhvervs- og lystfiskere til møde om sort hummerfiskeri i Limfjorden den 24. februar 2020

Alsiske vandløb undersøgt i 2019
02 FEB

Nyeste data om fiskebestande i vandløb er nu online på Ørredkortet

I efteråret 2019 kortlagde DTU Aqua den naturlige bestand af ørredyngel i vandløb, som løber gennem 14 jyske kommuner. Disse data er nu...

Atlantisk laks - skånsom genudsætning under vand øger overlevelsen på laksen - Photo credit Olderø fly fishing lodge - flyfishingnation
02 FEB

Opgang af laks i Varde Å i 2019

DTU Aquas seneste undersøgelse af laksebestanden i Varde Å-systemet viser, at der i 2019 gik 2.934 voksne laks op i å-systemet for at gyde. Det er et...

Torsk ved stenrev. Foto: Jon C. Svendsen.
17 JAN

Mange flere torsk efter nye stenrev

Forskere fra DTU Aqua registrerede over 100 gange så mange torsk efter udlægning af nye stenrev på Bredgrund ved Sønderborg.

Fødevarer, fisk og landbrug

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder?fr=21
21 JANUAR 2021