Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2021
Atlantisk laks
30 MAR

Laksekvoter for fiskesæsonen 2021

DTU Aqua har foretaget en biologisk vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å...

Laks med red skin disease lignende symptomer
29 MAR

Der er fundet laks med tegn på Red Skin Diease i danske vandløb

På baggrund af observationer af laks med symptomer på sygdom i danske vandløb opfordrede DTU Aqua lystfiskere til at indsende deres observationer og...

Nyt projekt vil bidrage til mere biodiversitet og flere fisk i danske havne. Foto: Rune Westphal.
22 MAR

Fiskeriet i din lokale havn kan få hjælp fra en uventet kant

DTU Aqua deltager i et projekt, der udarbejder et idékatalog om biodiversitet og fisk i havne. Idékataloget giver bygherrer, planlæggere, rådgivere...

Smolt og lyttestation ved Udbyhoej
15 MAR

God overlevelse af vandrende havørredsmolt gennem Gudenåen og Randers Fjord i...

I foråret 2020 undersøgte DTU Aqua, hvordan vilde havørredsmolt vandrede ud til Kattegat fra tre tilløb til Gudenåen ved Bjerringbro og...

Fiskearter i de vandløb på Møn
15 MAR

Nyeste data om fiskebestande i vandløb er nu online på Ørredkortet

I efteråret 2020 kortlagde DTU Aqua den naturlige bestand af ørredyngel i vandløb, som løber gennem 18 kommuner. Disse data er nu online...

Skarv har fanget en gedde. Foto Helge Sørensen
03 MAR

Nordisk samarbejde vigtigt for bedre fælles forvaltning af skarv

Forvaltningsmyndigheder og forskere fra Sverige, Danmark, Finland, Åland og Norge mødtes virtuelt den 10. - 11. februar 2021, for at diskutere forvaltningen...

Limfjorden ved Vildsund og sæler kigger nysgerigt
02 MAR

Limfjordens havørreder bliver nu undersøgt i et fælles projekt med sælforskere

Et nyt projekt vil undersøge adfærden hos fjordens havørreder, samt kaste nyt lys over ørredernes interaktioner med fjordens sæler.

Luftfoto fra Lovns bredning. Foto DTU Aqua
23 FEB

Fiskeri og invasive arter påvirker havmiljøet

Analyse af menneskeskabte belastningers skade på havmiljøet peger på fiskeri med bundskrabende redskaber. Udledning af næringsstoffer stadig v...

Fødevarer, fisk og landbrug Miljø og forurening
Sneum Å ved Bramming, hvor der er et etableret et grusstryg, ved det nedlagte dambrug
08 FEB

Opgangen af laks i Sneum Å i 2020

DTU Aqua har i efteråret 2020 undersøgt laksebestanden i Sneum Å-systemet. Undersøgelsen viser, at bestanden er vokset i forhold til undersø...

Ålegræsområde.
08 FEB

Undervandsoptagelser fortæller om livet i ålegræsset i Roskilde Fjord

To studerende har placeret undervandskameraer i ålegræsområder i Roskilde Fjord for at undersøge, hvilke fisk der lever der, og om forekomsten...

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder?fr=21
18 OKTOBER 2021