Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2020
Lystfiskeri er også blå bioøkonomi
09 NOV

Lystfiskeri er også blå bioøkonomi

Den blå bioøkonomi anvender fisk og andre levende ressourcer fra hav, søer og åer. Det sker f.eks. i form af fiskeri og muslingeopdræt...

Fritidsfisker. Foto: Mads Christoffersen.
09 NOV

Bliv Nøglefisker!

DTU Aqua efterlyser fritidsfiskere, som har lyst til at blive Nøglefiskere og hjælpe med at indsamle viden om fiskene i kystområderne. 

Pighvaryngel udsættes på Bornholm. Foto: Mads Christoffersen
08 OKT

Pighvaryngel udsat på Bornholm

Samarbejde mellem fiskere, opdrættere og forskere resulterer i den første udsætning af lokal pighvaryngel på Bornholm.

Signalkrebs
07 OKT

Signalkrebs spredte sig på trods af bekæmpelsesfiskeri

DTU Aqua har stået i spidsen for en undersøgelse af hvordan bestanden af signalkrebs i Alling Å har udviklet sig gennem 10 år med bekæmpelsesfiskeri...

Kortet viser, de lokaliteter som blev undersøgt på Als i efteråret 2019
15 SEP

Nye planer for fiskepleje i ørredvandløb

DTU Aqua undersøgte i efteråret 2019 fiskebestandene på 644 vandløbsstrækninger. Nu er resultaterne beskrevet i seks planer for fiskepleje...

Indsamling af eDNA fra vandløb. Vandprøven filtreres på stedet og kun filter med indhold konserveres og tages med hjem.
15 SEP

Udbredelsen af krebs i Danmark bliver nu kortlagt

Miljøstyrelsen har igangsat et projekt, der skal kortlægge udbredelsen af krebs i hele Danmark. Ved at indsamle vandprøver og analysere dem for tilstedev...

Hav. Foto: Jeremy Bishop, Unsplash
14 SEP

Foredrag om livet under havets overflade 1. oktober 2020

Fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen, DTU Aqua holder foredrag på Frederikssund Museum.

Små skrubber klar til udsætning. Foto: Mads Christoffersen.
20 AUG

Succesfuld udsætning af skrubber i 2020

Henover sommeren er mange tusinde små skrubber blevet udsat flere steder i Limfjorden samt i Horsens og Mariager Fjord.

Salmon in River Minho - River Minho
20 AUG

Dansk forskning giver ny viden om Europas sydligste laksebestand

Den sydligste bestand af atlantisk laks i Europa er kritisk truet. Ny dansk forskning viser, at der er et stort tab af laksesmolt på den Iberiske Halvø, n...

Radio tracking in River Minho (Iberian Peninsula). Photo: Patrícia Ferreira.
14 AUG

Ph.d.-forsvar om flaskehalse under laksesmoltvandring

Den 19. august 2020 forsvarer Hugo de Moura Flávio, DTU Aqua sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan ses online

Blåfinnet tun
03 AUG

Også i år er det planen at fange og mærke blåfinnede tun i Skagerrak i et samarbejde...

Blåfinnet tun, den største rovfisk man kan møde i danske farvande er tilbage efter mere end 50 års fravær. Tunen er kostbar og meget velegnet...

Flodkrebs bliver røde når de bliver kogt
17 JUL

August er sæson for fangst af krebs

Snart starter sæsonen for fiskeri efter flodkrebs. Det er lovligt at fange både han- og hunkrebs i august og september måned. Der er et mindstemå...

Laks med Red Skin Disease. Foto: Henrik Søndergård.
17 JUL

Hjælp DTU Aqua med information om laks med tegn på Red Skin Disease

DTU Aqua vil gerne undersøge, om laks i danske vandløb viser tegn på sygdommen Red Skin Disease. Derfor beder instituttet lystfiskere om hjælp...

Fisk ved kunstigt rev anlagt ved Sønderborg. Fotograf: Jon C. Svendsen.
09 JUL

Fiskevenligt design af fundamenter til havvindmøller

Med de rigtige metoder kan vindmøllefundamenter på havbunden formentlig gavne både fisk, skaldyr, vegetation og havpattedyr.

Fisk og skaldyr Økosystemer Vindenergi Skibe og off-shore-konstruktioner
Udsætning af ål. Foto Henrik Egede Lassen
08 JUL

Næsten 1,5 millioner ål bliver denne sommer udsat i søer, åer og ved kysten

I 2020 bliver der udsat 1.333.200 små ål i fersk- og saltvand. Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet...

Sort hummer - undersøgelser af DTU Aqua
07 JUL

Sort hummer - DTU Aqua foretager feltundersøgelser af hummerfiskeriet i Limfjorden...

I det allerede igangværende projekt om bæredygtigt hummerfiskeri i Limfjorden kunne folk tidligere på året deltage i et offentligt møde om...

Her ses en uregistreret spærring i et større dansk vandløb
29 JUN

Spærringer i vandløb er et større problem end antaget

Stor kortlægning af dæmninger og andre spærringer i europæiske vandløb finder mange uregistrerede spærringer, som blandt andet forhindrer...

Makroalger på sten i Århus Bugt. Foto: Mette Møller Nielsen.
08 JUN

100 års stenfiskeri har fjernet rev på størrelse med Fanø

For første gang har forskere forsøgt at sætte tal på, hvor mange sten – og dermed levesteder for planter og dyr – der er fjernet fra...

Økosystemer
Pighvarre. Foto: Mads Christoffersen
24 APR

Fiskeplejen vinder konkurrence om bedste forskningsfoto

Et foto af en lille pighvarre har vundet Danmarks Grundforskningsfonds Fotokonkurrence 2020.

VELUX FONDEN
02 APR

VELUX FONDEN støtter pensionerede ildsjæle med vandløbsarbejde

VELUX FONDEN støtter igennem uddelingsområdet ”Aktive ældre” en bred vifte af aktiviteter drevet af pensionerede ildsjæle. Fonden har...

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder?fr=21
11 APRIL 2021