Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2020
04 MAR

AFLYST: Foredrag om muslingerev, fisk og godt fiskeri

Foredraget er aflyst (opdateret 12. marts 2020). 

Sildestime på lavt vand i Sønderborg Bugt. Foto: Jon C. Svendsen.
01 MAR

Bælt i Balance – forskning på vej til Lillebælt for at forbedre havmiljøet

Nyt projekt skal styrke biodiversiteten og forbedre forholdene for sårbare arter i Lillebælt og øge bevidstheden om havmiljøet.

Skrubben er ofte et bytte ved undervandsjagt. Foto Martin Kielland - www.livetunderoverfladen.dk
19 FEB

Forbud mod UV-jagt om natten med harpun

Nye EU-regler indebærer, at det kun er tilladt at drive undervandsjagt med brug af snorkeludstyr. Endvidere er det om natten ikke tilladt at bruge harpun.

Omkring halvdelen af de laks, der vandrer ind for at gyde i Skjern Å-systemet, stammer fra udsætninger.
19 FEB

Opgang af laks i Skjern Å i 2019

Opgangen af laks i Skjern Å-systemet i 2019 var 5.897. Dette er en lille stigning i forhold til undersøgelsen i 2017, hvor opgangen var 5.521 laks. Omkring...

Torsk på rev. Foto: Karsten Dahl
19 FEB

Torsk sparer energi på stenrev

Når torsk har mulighed for at skjule sig ved stenrev, sparer de energi. Dermed kan fiskene bruge mere energi på at vokse eller få mere afkom

Fødevarer, fisk og landbrug
Sort hummer
03 FEB

Kom og del din viden om sort hummerfiskeri i Limfjorden med DTU Aqua

Dansk Skaldyrcenter ved DTU Aqua inviterer erhvervs- og lystfiskere til møde om sort hummerfiskeri i Limfjorden den 24. februar 2020

Alsiske vandløb undersøgt i 2019
02 FEB

Nyeste data om fiskebestande i vandløb er nu online på Ørredkortet

I efteråret 2019 kortlagde DTU Aqua den naturlige bestand af ørredyngel i vandløb, som løber gennem 14 jyske kommuner. Disse data er nu...

Atlantisk laks - skånsom genudsætning under vand øger overlevelsen på laksen - Photo credit Olderø fly fishing lodge - flyfishingnation
02 FEB

Opgang af laks i Varde Å i 2019

DTU Aquas seneste undersøgelse af laksebestanden i Varde Å-systemet viser, at der i 2019 gik 2.934 voksne laks op i å-systemet for at gyde. Det er et...

Torsk ved stenrev. Foto Jon C. Svendsen
17 JAN

Mange flere torsk efter nye stenrev

Forskere fra DTU Aqua registrerede over 100 gange så mange torsk efter udlægning af nye stenrev på Bredgrund ved Sønderborg.

Fødevarer, fisk og landbrug
2019
Nyheder om fisk i danske vandløb, søer og kystnære områder
16 DEC

Nyheder fra fiskeplejen 2019

Her kan du se alle årets nyheder fra fiskepleje.dk og blive klogere på de mange spændende fisk, som lever i de danske vandløb, søer og kystn...

Brasen
16 DEC

Brasen udviser nomadeadfærd

Brasenens nomadeadfærd kan bidrage til at forklare, hvorfor nogle lavvandede og næringsrige søer indimellem, fra år til år, skifter mellem...

Glasål. Foto Thomas Damm Als
04 DEC

Bestanden af europæiske ål er fortsat kritisk lav, men der er tegn på bedring...

EU’s genopretningsplan for ålebestanden blev sat i værk fra sommeren 2009. I hele Europa blev en række tiltag gjort for at få flere voksne...

T.v. ses forsøgsopstilling med akvarium med de fire undersøgte bundtyper. T.h. ses åleyngel fra eksperimentet. Foto: Adina Schwartzbach og Mads Christoffersen.
04 DEC

Åleyngel benytter også muslingerev som skjul

En tidligere undersøgelse har vist, at åleyngel i kystområderne fortrækker en bund af småsten fremfor af grus eller sand. Ny undersø...

Spærring i vandløb ved dambrug. Foto: Kim Birnie-Gauvin.
29 NOV

Ph.d.-forsvar om konsekvensen af spærringer i vandløb for ferskvandsfisk

Den 6. december 2019 forsvarer Kim Birnie-Gauvin sin ph.d.-afhandling på DTU Aqua i Silkeborg.

DTU undersøger ørredbestandene i mange vandløb i 2020
19 NOV

Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2020

I efteråret 2020 foretager DTU Aqua undersøgelser af ørredbestandene i udvalgte vandløbsområder.

I de kolde måneder vandrer skaller fra lavvandede søer og ud i vandløb og kanaler
19 NOV

I de kolde måneder vandrer skaller og andre fisk væk fra søerne og ud i vandløb

Netop nu kan man opleve, at tusindevis af skaller og andre fiskearter vandrer væk fra lavvandede søer for at overvintre i til- og afløb.

Ferskvandssymposium
19 NOV

Ferskvandssymposium for alle med interesse i vandløb og søer afholdes i maj 2020...

Tilmeldingen er åben til det ottende danske Ferskvandssymposium, som afholdes den 27. og 28. maj 2020 i Vingstedcenteret ved Vejle.

Undersøgelsen foretages med undervandskameraer på bar sandbund og på muslingerev. På billedet ses agn af sild, som skal lokke fiskene hen foran kameralinsen, samt en del af den ramme, som kameraerne sidder på. Foto: Jon C. Svendsen.
13 NOV

Muslingerev kan give nye levesteder for fisk

Muslingerev giver fisk og fiskeyngel gode muligheder for at skjule sig og finde føde. Men hvilke fisk har særlig gavn af muslingerev? Det undersøges...

Laks fra naturlig gydning i Nørreå.
13 NOV

Laksen er tilbage i Nørreå

Ny undersøgelse viser, at laksen igen gyder i Nørreå i Ribe Å-systemet efter, at en spærring længere nede i vandsystemet er blevet...

Tun -Atlantisk blåfinnet tun opmåling af længde
13 NOV

Tun i dansk farvand – forskere mærkede mange tun i 2019

I 2019 har DTU-forskere igen mærket tun i Skagerrak i samarbejde med frivillige lystfiskere.

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder?fr=21
30 SEPTEMBER 2020