Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2018
Blåfinnet tun
28 AUG

Fire tun mærket i lørdags

DTU Aqua sætter igen i år i samarbejde med frivillige fiskere elektroniske mærker på blåfinnet tun i dansk farvand.

Fiskeri og fiskebestande
Undersøgelse af ørredbestand
27 AUG

Nye undersøgelser af fiskebestanden i danske vandløb

I efteråret 2017 undersøgte DTU Aqua fiskebestandene ved elektrofiskeri på 675 lokaliteter i vandløb. Nu er undersøgelserne og vandlø...

Længde måling af pighvar
08 AUG

Mindstemål for en række fiskearter i saltvand er ophævet

I ny bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand er mindstemålet ophævet for udvalgte fiskearter i udvalgte områder.

Havørreden har sit opvækstområde i havet og ny viden viser deres adfærd når de opholder sig i havet
06 AUG

Avancerede fiskemærker giver ny viden om havørreders adfærd

Et studie fra DTU Aqua giver et unikt indblik i havørreders vandring i havet, og kaster samtidig nyt lys over, hvordan fiskene reagerer på stigende havtemperaturer...

Lille ørred. Foto: Finn Sivebæk.
11 JUL

Langt flere ørreder efter opstemninger blev fjernet

Ny undersøgelse viser store fordele for ørrederne, efter at Villestrup Å i Himmerland er blevet næsten totalt restaureret og en række opstemninger...

Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr
Lille regnbueørred i DTU's akvariefacilitet. Foto: Anne Lykke.
03 JUL

Det laboratoriemæssige veterinære beredskab for sygdomme hos fisk og skaldyr varetages...

Diagnostik og overvågning af smitsomme sygdomme og det veterinære beredskab for fisk, muslinger, østers og krebsdyr er flyttet fra DTU Veterinæ...

Fisk og skaldyr Husdyrsygdomme
Anders Koed og Kim Aarestrup mærker ål i Grækenland. Foto: David Righton.
28 JUN

To nye professorer i vandrende fisks biologi og forvaltning

Kim Aarestrup og Anders Koed er udnævnt til professorer på DTU inden for området diadrome fisk, dvs. fisk som ål og laks, der vandrer mellem ferskvand...

Fisk og skaldyr Økosystemer
Genudsætning af laks
01 JUN

Genudsætning af laks – Hot is not godt

Genudsætning af laks er forbundet med lav dødelighed, hvis det bliver udført skånsomt, men vandtemperaturer over 18°C øger risikoen...

Pighvarrer. Foto: Mads Christoffersen
01 JUN

Fertilitetsklinik for pighvarrer på Fyn

Millioner af æg fra pighvarrer er blevet kunstigt befrugtet i en primitiv fertilitetsklinik. Målet er at styrke den lokale bestand af fisken omkring Fyn

Skoleelever kigger på fisk. Foto: Line Reeh.
18 MAJ

Mød DTU Aqua på Naturmødet 24.-26. maj 2018

Fisk, forskningsskib og den fantastiske ål – det er nogle af de emner, DTU Aqua præsenterer på årets Naturmøde i Hirtshals

Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr
Hornfisk. Foto: Christian Skov
07 MAJ

Lystfiskere kan få optimeret deres fiskeri og hjælpe klimaforskningen

DTU Aqua har netop lanceret et hornfisk-barometer. Tanken bag er, at lystfiskere via en app bidrager med viden fra deres fisketure og til gengæld kan følge...

Gedde.
01 MAJ

Ny bog om geddens biologi og økologi

Bogen ”Biology and Ecology of Pike” samler den nyeste forskningsmæssige viden om en af vores top-rovfisk.

Fiskeri og fiskebestande
Pighvar. Foto: Lars Axel Andersen.
26 APR

Flere pighvarrer til de bornholmske kyster

Samarbejde mellem DTU Aqua og bornholmske fritidsfiskere skal give flere lokale pighvarrer

Spærring. Foto: Kim Birnie-Gauvin.
21 APR

Massive problemer med spærringer i europæiske vandløb

Mængden af spærringer i europæiske vandløb er meget større end hidtil antaget, viser en ny undersøgelse. Spærringer er et stort...

Skarver.
19 APR

Nordisk samarbejde om konflikter mellem skarv og fisk

Skarven er blevet en trussel mod nogle fiskebestande. Forskere vil nu finde ud af, hvordan man bedre kan beskytte sårbare bestande mod skarven

Fiskeri og fiskebestande
Stenbider med elektroniske mærke  - DTU Aqua
11 APR

Forskerne bider sig fast i stenbideren

Forskerne har for første gang sat elektroniske mærker på stenbidere i Danmark for at få viden om fiskens ukendte adfærd i havet.

Bækørred
11 APR

Lystfiskeriets betydning for Nørreå's bækørreder

Ny rapport beskriver om lystfiskeriet har betydning for bækørredbestanden.

Ørredkortet viser mængden en naturlig produceret ørredyngel samt forekomsten af andre fiskearter på lokaliteterne
09 APR

Nye data om ørredbestande i danske vandløb

Resultaterne fra DTU Aquas seneste undersøgelser af ørredbestandene og vandløbenes tilstand er nu offentliggjort.

Udtagning af skælprøve
09 APR

Hvordan påvirker genetikken havalder hos vestjyske laks?

I en årrække fremover vil DTU Aqua indsamle prøver fra opgangsfisk i Skjern Å. Undersøgelserne vil belyse, om det primært er foræ...

Egå Engsø.
21 MAR

Ph.d.-forsvar om kunstige søers effekt på havørreder

Kunstige søer er et middel til at reducere kvælstofudledningen til vandløb. Ph.d.-studerende Michael Schwinn har undersøgt konsekvensen for vandrende...

Fiskeri og fiskebestande Økosystemer

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder?approved=%7B2CAAB831-5EBC-414F-86C0-E5D40E6517B4%7D&descending=True&fr=61&mr=10&qt=TaggedItemSearch&sorton=DisplayDate&td=10-10-2019
4 DECEMBER 2020