Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2018
Brakvandsgedder lever i Stege Nor. Foto: Mads Lottrup Jyde
14 NOV

Ny viden om brakvandsgedder – del 1

Der fanges få gedder under 70 cm i Stege Nor og andelen af gedder under 70 cm er blevet mindre fra 2016 til 2017. Dette er bekymrende, da det kan indikere en lav...

Foto: Claus Hellerøe
14 NOV

Skrubberne i Roskilde Fjord kortlægges

Forskere og lokale fiskere samarbejder om at finde ud af, hvor i Roskilde Fjord den eftertragtede fjordskrubbe opholder sig, når den gyder. Det langsigtede må...

Havørred i Limfjorden. Foto Susanne Worm
08 NOV

Voksne havørreder forlader også Limfjorden

Forskere fra DTU Aqua har undersøgt vandringsadfærden hos voksne havørreder fra Karup og Simested Å. Fiskene vandrede ud gennem Limfjorden mod...

Ørred
04 NOV

Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2019

I efteråret 2019 skal DTU Aquas "Planer for Fiskepleje" revideres for syv udvalgte vandløbssystemer.

Nedenfor Holstebro er Storå et mægtigt vandløb
04 NOV

Hvor mange laks er der i Storå?

DTU Aqua har undersøgt laksebestanden i Storå og konkluderer, at åen er hjemsted for mere end 300.000 laks - og at der er mulighed for endnu flere.

Genslyning af Kvak Møllebæk gav flere fisk og smådyr
23 OKT

25 år med mange ørreder i genslynget bæk

I 1991 blev Kvak Møllebæk ved Vejle genslynget uden om en dæmning, og der blev samtidig skabt gode gydeforhold for ørreder. Ørrederne har...

Sandbund (t.v.), sten netop udlagt som rev (midten) og naturligt rev (t.h.).
12 OKT

Foredrag om restaurering af stenrev i havene omkring Danmark

Den 30. oktober 2018 inviterer Dansk Selskab for Marinbiologi til foredrag i København om genetablering af stenrev, som er vigtige levesteder for fisk

 Der udsættes årligt mange ål i de kystnære områder af Danmark. Nu findes der opdateret viden som afslører hvilke bundtyper de juvenile ål foretrækker.
09 OKT

Åleyngel foretrækker stenede bundtyper

Åleyngel, som lever i kystnære områder, foretrækker en bund af småsten med en diameter på cirka 1-6 cm, viser nyt studie.

Foto: Mads Christoffersen.
25 SEP

Fordelingen af fisk i kystnære områder kortlægges af nøglefiskerne

Fritidsfiskere og DTU Aqua har indsamlet data om kystnære fiskebestande siden 2002. Den første videnskabelige artikel om det såkaldte nøglefiskerprojekt...

Ørreder
25 SEP

Stadig mange ørreder ved Voervadsbro og Vilholt – men få stallinger

For 11. år i træk er fiskebestanden i Gudenåen undersøgt ved Voervadsbro og Vilholt. Trods få gydefisk sidste efterår og en varm sommer...

Fangststatistik ferskvandsfisk - her fangst af skaller
25 SEP

Erhvervsmæssig fangst af ferskvandsfisk i Danmark

I Søhåndbogen kan du læse om, hvordan man driver fiskeri efter de mest populære fisk, der lever i vore søer. Du kan også finde statistikker...

Stalling og ørred
25 SEP

Stallingen er gået tilbage ved Tørring, men der er kommet mere ørredyngel

Fiskeundersøgelser i Gudenåen ved Tørring viser en tilbagegang i bestanden af stallinger. Bestanden af store ørreder er på et stabilt...

Roskilde Fjord set fra Herslev Havn. Foto: Mads Christoffersen
21 SEP

Kom med på sejltur, og hør om fiskene i Roskilde Fjord 23. september

Gershøj Havn har fokus på fisk, fugle og årstidernes skiften 23. september 2018. Mød bl.a. fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen, DTU Aqua fort...

Vandløb med god fysisk variation giver gode levesteder for mange fiskearter, smådyr og planter
13 SEP

Penge til vandløbsrestaurering

Kommunerne kan nu ansøge om penge til projekter i vandløb, som gavner fisk, smådyr og planter.

Blåfinnet tun springer i dansk farvand. Foto Henrik Baktoft
11 SEP

De ledte og fandt nålen i Skagerrak

En satellitsender fra en af sidste års mærkede tun blev frigjort og fundet i havet. Det giver forskerne meget detaljerede data om fiskens adfærd.

Blåfinnet tun jager fisk i farvandet udenfor Skagen Havn. Foto Henrik Baktoft
10 SEP

Blåfinnet tun - mærkning af tun slut for 2018

Forskerne har nu afsluttet deres program for mærkning af blåfinnet tun for 2018. Projektet skal sikre viden om tunens adfærd i både dansk og internationalt...

Pighvarrer. Foto: Mads Christoffersen
05 SEP

Opdræt af pighvar til udsætning ved Fyn og Bornholm – hvordan gik det?

Et samarbejde mellem DTU Aqua, fiskere og fiskeopdrættere skulle have ført til udsætning af små pighvarrer ved Fyn og Bornholm i år, men...

Blåfinnet tun
04 SEP

Forskerne får ny viden om tun i dansk farvand

Ny viden om tunens adfærd skaber et videnskabeligt grundlag, så man i fremtiden kan forvalte bestandene bedst muligt.

Ål klar til udsætning
04 SEP

En million ål er udsat i søer, åer og ved kysten

I 2018 er der udsat lidt over 1,1 millioner små ål i fersk- og saltvand. Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet...

Blåfinnet tun
30 AUG

Blåfinnet tun – 12 mærket og genudsat på en dag

Blåfinnet tun indgår i DTU Aqua`s forskning af tunens adfærd i havet. Onsdag var endnu en dag med et superstærkt hold både på vandet...

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder?approved=%7B2CAAB831-5EBC-414F-86C0-E5D40E6517B4%7D&descending=True&fr=41&mr=10&qt=TaggedItemSearch&sorton=DisplayDate&td=10-10-2019
22 OKTOBER 2020