Isefjorden - registere de fangede ørreder i Isefjoden og hjælp forskningen

Fisker du i Isefjorden og vil du hjælpe forskningen?

tirsdag 02 feb 16
|

Ørredudsætning i Isefjorden bliver undersøgt. DTU Aqua søger flere fiskere, der vil deltage i undersøgelsen. Kunne du tænke dig at blive nøglefisker ?

I både 2014 og 2015 blev der i april måned udsat 100.000 stk. 14-16 cm lange ørredsmolt i mundingen af en række af Isefjordens vandløb. Udsætningerne er betalt af det statslige fisketegn.

Alle de udsatte ørredsmolt har fået klippet fedtfinnen væk, således at de er til at skelne fra fjordens vilde ørreder.

For at undersøge hvad der kommer ud af udsætningerne, har DTU Aqua indledt et samarbejde med lokale sportsfiskere, kaldet nøglefiskere. De indberetter løbende deres fangster til DTU’s database, hvor det primære fokus er, at man indrapporterer om de fangede ørred er med eller uden fedtfinne, samt længden på de fangede ørreder.

 

Til brug for undersøgelsen er Isefjorden opdelt i et antal delområder. Udstrækningen af de forskellige områder fremgår af kortet.

Hidtil har 10 fiskere indberettet i alt 235 fisketure. 67 ture uden fangst og 168 ture, hvor der er fanget 499 ørred. Af disse har 18 % af de fangede ørreder været mærket, og hovedparten har været under mindstemålet  40 cm.

Der er brug for mange flere indrapporteringer, specielt i 2016

I foråret 2016 forventer DTU Aqua, at hovedparten af de udsatte fisk fra udsætningerne i 2014 og 2015 er vokset over mindstemålet. Oplysninger om fordelingen mellem udsatte og vilde ørred over mindstemålet er særligt interessant fordi formålet med udsætningerne er at forbedre fiskeriet.

Jo flere fangstrapporter af både mærkede og umærkede ørred, der kommer ind, jo bedre bliver undersøgelsens datagrundlag, og jo bedre er man i stand til at vurdere udsætningernes værdi.

Derfor søger DTU Aqua flere fiskere, der vil deltage i undersøgelsen. Kunne du tænke dig at blive nøglefisker, så tilmeld dig her:

Tilmeld DTU Aqua kursus Bemærk:  Undersøgelsen er afsluttet i 2018.

Læs mere om undersøgelsen af ørredbestanden i Isefjorden 

Af Peter Geertz-Hansen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/Nyhed?id=C118741D-4FDB-4964-8BD0-88B15A8DE62D
3 DECEMBER 2022