Harrestrup Å har udløb i Kalveboderne og der bliver årligt udsat ørred i nederst i åen med det formål at de kan indgå i fiskeriet omkring København

Lystfiskeri i Københavns Havn – mange nye muligheder

onsdag 16 sep 15

Opdatering - I foråret 2020 kom der endnu flere steder, hvor lystfiskeri er tilladt - Mere info om de nye regler for fiskeri i København Havn.

Mulighederne for lystfiskeri Københavns Havn er fra denne sommer blevet stærkt udvidet. Og der er gode muligheder for at fange fisk til et måltid. Men bundfiskene bør man ikke spise. Det fremgår af det ny havnereglement, der i juli blev vedtaget af By og Havn I/S.

Lystfiskeri i Købehavns Havn har indtil nu været begrænset til nogle ganske få områder omkring Fiskerihavnen i Nordhavnen, Lynetten og ved Slusen i Sydhavnen. Med det nye havnereglement er bøtten vendt, så det i dag med få undtagelser er tilladt at lystfiske fra land i hele Nord- og Sydhavnen, i nord fx i Søndre Frihavn (Amerikavej, Midtermolen og Pakhuskajen), i Århusgadekvarteret, på ydermolen ved Svanemøllehavnen samt omkring det meste af Refshaleøen.

Ved Fiskerihavnen i Nordhavnen er området også udvidet både mod syd og øst. I Sydhavnen må der fiskes stort set overalt syd for Bryggebroen ned til og med Kalveboderne. Bor man på Sluseholmen, ligger nærmeste fiskeplads nu ”lige udenfor døren”, men mange flere lystfiskere kan få glæde af de nye muligheder meget tæt på, hvor de bor.

Fra juli 2016 er mulighederne udvidet yderligere, så der nu også må fiskes fra Slusebroen mellem Sluseholmen og Amager samt i perioden november til april fra Langeliniekajen (dog ikke ved skibsanløb, hvor hegnet er lukket).

Ved sejlklubber, private bådebroer og lignende er fiskeri som udgangspunkt ikke er tilladt. Spørg derfor altid om lov disse steder.

Fiskeri fra båd er fortsat ikke tilladt, ligesom fiskeri med garn og ruser er forbudt.

Fiskeri i Københavns Havn - oversigtskort - opdateret 2016
Fiskeri i Københavns Havn er nu muligt i et større område, og der er mange arter at fange. Klik på kortet og se hele området, hvor du må fiske i Københavns Havn.

Fiskeri efter mange arter

Der er gode fangstmuligheder i Københavns Havn. Ved en fiskeundersøgelse i 2009 blev der fanget ikke mindre end 33 fiskearter i hele havneområdet, men det er selvfølgelig meget færre, der er fiskerimæssigt interessante. Her i september kan der fx være fiskeri efter makrel ved Fiskerihavnen, men der kan også fanges både torsk, hornfisk, havørred, sej, hvilling og multe. De arter kan man roligt tage med hjem og spise.

De bundlevende fisk som ål, skrubbe og andre fladfisk samt aborre må man derimod ikke tage med hjem. Selvom vandet i havnen er blevet meget renere, kan disse fiskearter stadig indeholde for mange tungmetaller.

Udsætning af ørred skal gavne fiskeriet omkring København

En del af de havørreder, man kan fange i Københavns Havn, er udsatte fisk. Fiskeplejen foretager årlige udsætninger af ørred i de udløb med ferskvand, der findes i Sydhavnen, fx Harrestrup Å. Det er såkaldte ”mundingsudsætninger”, der fortages med ørreder i smolt-størrelsen. Når de bliver udsat i et ferskvandsudløb, præges de på dette sted, og der er større sikkerhed for, at de bliver i området. Da vandløbene i området ikke egner sig som gyde- og opvækstvandløb, forventes de udsatte fisk ikke at formere sig. Udsætninger skal ses som en hjælpende hånd til en del af landet, hvor der er få naturlige ørredbestande, samtidig med at der bor mange lystfiskere.

Søndre Frihavn med Midtermolen er et af de nye fiskesteder  
Søndre Frihavn med Midtermolen er et af de nye fiskesteder.

Vis hensyn

Københavns Havn er arbejdsplads for mange mennesker. Det skal man naturligvis tage hensyn til, når man fisker. På den måde bevarer lystfiskerne et godt forhold til omgivelserne.

De ørreder, der udsættes er under mindstemålet. Det er derfor bedst, hvis der ikke fiskes målrettet efter ørred ved Kystagerparken/Valbyparken i Kalveboderne i april, hvor udsætningerne foretages.

 Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.


https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2015/09/Fiskeri-koebenhavn?id=aa11ad83-d7ca-4dc7-b5db-d9c9119ed118&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
2 OKTOBER 2023