De små bække producerer mange ørred og giver glæde til mange lystfiskere og andre som interessere sig for naturen

Værn om bækken – her gyder ørreden

torsdag 17 sep 15

Alle ørreder, både havørred, søørred og bækørred, gyder i vandløb, og de største naturlige bestande af ørredyngel findes i bække, der er under to meter brede. Dem har vi mange af i Danmark – cirka to tredjedele af vores vandløb er under to meter brede.

Der er ofte flere ørreder for hver kvadratmeter i de små bække. Det fremgår af figuren herunder, som er baseret på DTU Aquas undersøgelser af ørredyngel i vandløb om efteråret i perioden 2008-2014. De mange ørreder skyldes, at ynglen kræver lavt vand og derfor kan klare sig overalt i de små bække, hvor ørreden kan gyde, og der er rent, friskstrømmende vand med gode skjul for ynglen.

Ørredyngel - Tæthed af ørredyngel i vandløb med op til 8 meters bredde 

En rapport fra Fødevareministeriet i 2010 viste, at lystfiskere primært fisker efter havørreder, og at det rekreative fiskeri skaber en omsætning på knap 3 milliarder kr. årligt i Danmark. Naturlige ørredbestande i de små bække er dermed et vigtigt grundlag for det fiskeri efter havørreder langs vores kyster og i åer, der er kendt verden over og som skaber en stor omsætning i samfundet.

Forslag til miljømål for ørred

DTU Aqua har sammen med DCE– Nationalt Center for Miljø og Energi – udarbejdet et forslag til Naturstyrelsen om, at der i små ørredbække op til 2 m bør være mindst 0,8 stk. yngel pr. kvadratmeter om efteråret, hvis bækkene skal være i en ”god økologisk tilstand” i forhold til kravene i EU’s Vandrammedirektiv.

Forslaget var med i de vandplaner for 2016-2021, der var i offentlig høring i foråret 2015, men endnu ikke er vedtaget.

Ud over ørreder er der ofte et varieret plante- og dyreliv i de små bække. De har dermed en høj værdi for naturen, det rekreative fiskeri og samfundet.

Læs nyheden Skolebørn undersøgte ørredens børnehave.

Af Jan Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2015/09/Baekken_producerer_mange_oerreder?id=aaa1450f-c007-43ab-bef2-dd525a2d5680&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
23 AUGUST 2019