Satelitsendere på ål har afsløret en helt unik vandringsadfærd

Ny teknologi afslører fisks adfærd i søer, åer og hav

mandag 22 jun 15
|

Ny teknologi giver værdifuld viden om fisks adfærd i både ferskvand og de store marine områder. Kim Aarestrup fra DTU Aqua har sammen med internationale kollegaer skrevet en artikel i tidsskriftet Science om, hvordan man kan benytte sig af teknologi, når man vil vide mere om fisks adfærd.

En gruppe internationale forskere, herunder forskere fra DTU Aqua, har fået offentliggjort en artikel i det ansete videnskabelige tidsskrift Science. Artiklen giver et overblik over de seneste 25 års fremskridt indenfor teknologi, der kan registrere, blandt andet, vilde fisks adfærd. Udviklingen har gjort det muligt at sætte sendere på selv små fisk og dermed få adgang til information om fiskenes færden, hvilket var utænkeligt for få år siden. Disse informationer kan bidrage til at forbedre forvaltningen af fiskebestandene. Videnskab.dk har udgivet en artikel om emnet. Læs artiklen "Teknologi revolutionerer forskning i havet" fra Videnskab.dk

 

Dansk forskning i laks’ og åls vandring

Kim Aarestrup fra DTU Aqua er eneste danske medforfatter på artiklen i Science. Han har anvendt de nye teknologiske muligheder i sit arbejde med at skaffe mere viden om laks og ål, når de vandrer mellem deres gyde- og opvækstområder.

Ål opholder sig i forskellige dybder alt efter om det er dag eller nat

Satellitsendere har været anvendt til at følge ålens vandring til gydepladserne i Sargassohavet ved Bermuda. Teknologien har givet forskerne ny viden om, at ålene under dens vandring opholder sig i meget forskellige vanddybder alt efter om det er dag eller nat. Ved hjælp af sendere, som kommunikerer med en satellit, har forskerne kunne få sendt oplysninger tilbage, som viste, at ålen opholdt sig i ca. 200 meters dybde om natten og ned til 700 meters dybde i de lyse timer. Læs mere om satellitsendere på ål på Videnskab.dk

Dansk laks sætter verdens rekord

Teknologien har også givet værdifuld viden om de danske laks’ vandringsruter, når de vandrer væk fra de danske kyster. Her har satellitsenderne vist, at den danske laks vandrer flere tusinde kilometer  -  i nogle tilfælde helt op til området mellem Grønland og Svalbard. En af de mærkede laks vandrede så langt nordpå, at den er den nordligst registrerede laks i verden. Læs artiklen ”Hvor går laksen hen, når den går ud?”

 

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.


https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2015/06/Teknologi-giver-indblik-i-adfaerd-hos-fisk?id=e57d1804-ba1b-4a42-b119-fe3f17e85abc&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
15 AUGUST 2022