Rovaborre

Aborren jager også i uklart vand

mandag 22 jun 15

Den store rovaborre er en populær sportsfisk i vores søer. Aborren er mest kendt for at trives i de mere klarvandede søer. Det forklares ofte med, at den jager ved hjælp af synet og derfor ikke kan klare sig, når vandet bliver grønt og uklart. Undersøgelser fra DTU Aqua viser dog overraskende, at store aborrer også kan trives i uklart vand og er i stand til at fange byttefisk.

Store aborrer findes af og til i uklare søer, hvilket er lidt af en gåde, hvis de ikke er i stand til at jage her. Derfor har DTU Aqua undersøgt om aborren kan jage i uklart vand. Undersøgelserne bestod dels af en serie af eksperimenter i store kar, dels af en feltundersøgelse af aborrens adfærd i søer med henholdsvis klart og uklart vand.

Forsøgene viste, at aborrerne æder lige så mange byttefisk i det uklare vand som i det klare vand, især ved høj byttetæthed. Byttetætheden viste sig at være vigtig, idet aborren åd mange flere fisk ved høj byttetæthed end ved lav byttetæthed.

Det viste sig, at de store aborrer i den uklare sø var lige så store og fede som aborrerne i den tilsvarende klarvandede sø, og de åd masser af små fisk, især skaller. Det bekræftede resultaterne fra bassinforsøget, nemlig at aborrerne godt kan æde fisk i uklart vand, selvom sigtdybden i vandet var helt ned til 40 cm.  

Aborrerne er aktive på forskellige tider af døgnet afhængig af om søen er klar eller uklar

Til gengæld opførte aborrerne sig meget anderledes om sommeren i den uklare sø end i den klarvandede sø. I den klarvandede sø var aborrerne meget aktive omkring solopgang og solnedgang og ellers forholdt de sig i ro langs bredden om natten. Derimod var aborrerne i den uklare sø jævnt aktive og bevægede sig rundt, gerne midt ude i søen, gennem hele døgnet.

Det lader altså til, at aborrerne klarer sig i den uklare sø ved at have en anden adfærd, især om sommeren. At de svømmer omkring hele døgnet kunne tyde på, at de måske satser på tilfældigt at støde ind i byttefisk, i stedet for at jage dem aktivt i et kortere tidsrum, som i den klare sø. Om vinteren havde aborrerne i den uklare sø det samme adfærdsmønster som i den klare sø.

Store aborrer klarede sig fint i den uklare sø

Tætheden af små skaller og andre byttefisk for den store aborre er som regel meget højere i de uklare søer. Derfor er der nok mad, og den høje tæthed gør, at aborren nemt støder ind i byttefiskene og det kan måske være en af forklaringerne på, at aborrerne trives i den uklare sø. Men meget tyder altså på, at aborrerne fint kan klare sig i uklart vand, hvis de først vokser op og bliver store.

Grunden til, at vi som oftest ikke finder så mange store aborrer i de uklare søer, må altså være, at aborren har det svært i andre faser af sit liv. Aborren er meget afhængig af vegetation, når den er mindre og skal konkurrere med skallen om byttedyrene, samtidig med den skal passe på ikke selv at blive ædt.

Mangel på undervandsplanter i de uklare søer kan derfor være en årsag til, at aborren ikke klarer sig så godt og normalt ikke vokser sig store og danner en bestand af rovaborrer.

Læs mere om adfærd hos aborre i naturlige søer (artikel på engelsk)

Læs mere om eksperimenterne om adfærd hos aborre i karforsøg (artikel på engelsk)

Af Lene Jacobsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2015/06/Aborre-jager-ogsaa-i-uklart-vand?id=132b87ff-833c-49a4-a512-7aa87eebff3a&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
4 DECEMBER 2020