Udsætning af ørredsmolt i Isefjorden finansieret af fisketegnet

Ørredfangster i Isefjorden bliver undersøgt

lørdag 30 maj 15
|

Udsætning af ørredsmolt i Isefjorden er finansieret af fisketegnsmidlerne. De udsatte ørredsmolt indgår i en undersøgelse af ørredfangster i Isefjorden.

Der er nu gået knapt et år siden der blev udsat lidt under 100.000 mærkede ørredsmolt i Isefjorden. Fjorden ligger i Nordvestsjælland. Mærkningen består i, at fiskene har fået klippet fedtfinnen af, så de er lette at skelne fra andre ørreder.

For at følge hvordan de udsatte ørreder indgår i fiskeriet, har DTU Aqua truffet aftale med et antal ”nøglefiskere”, der løbende indberetter deres fangster af både mærkede og umærkede ørred.

Med fangstindberetninger fra ”nøglefiskere”, der fisker i Isefjorden hele året, vil DTU Aqua kunne bedømme væksten af de udsatte fisk samt forholdet mellem mærkede og umærkede ørreder. Undersøgelsen kan på sigt også fortælle noget om udsætningernes betydning for de samlede havørredfangster i Isefjorden og de nære kystområder.

Ørredfangst i Isefjorden 

Figuren viser andelen af mærkede ørreder i fangsten af ørreder i Isefjorden april 2014 - marts 2015.

 

Resultater fra undersøgelsen

Pr. 31. marts havde 8 fiskere indberettet i alt 150 ture. Der er fanget 368 ørreder, hvoraf 61 (17 %) stammer fra udsætningerne i 2014. De ørreder, der blev udsat i årene forud for undersøgelsen, er ikke mærket.

Blandt de ørreder, der bliver fanget kan der derfor være fisk, som stammer fra udsætninger, der er fortaget før undersøgelsen gik i gang i foråret 2014.

Sådanne forhold bliver der naturligvis taget hensyn til i den endelige databehandling. Det er også derfor, at DTU Aqua igen i 2015 udsætter mærkede smolt for at sikre at man fisker efter flere årgange af udsatte smolt.

Til brug for undersøgelsen er Isefjorden opdelt i nogle delområder. Det mest populære område for nøglefiskerne er Isefjord Øst (område 7), hvor der er indrapporteret 56 fisketure, og Isefjord Vest (område 6) hvor der har været 32 fisketure. Se kort med områdeinddeling af Isefjorden. Der er ingen indrapporteringer af fisketure fra Tempelkrogen og Vellerup Vig.

Marts er en meget populær fiskemåned. Her er registreret 23 ture, hvor der i alt er fanget 110 ørreder. Kun 14 var mærket. Det fremgår også af indberetningerne, at en del af de udsatte fisk nu begynder at opnå en vis størrelse, idet 6 af de 14 mærkede fisk var over mindstemålet (mindstemålet for havørred 40 cm).

Data i artiklen er opgjort pr. 31. marts 2015

Ørredsmolt uden fedtfinne
Ørredsmolt klar til udsætning i Isefjorden. Fisken er mærket ved at fedtfinnen er afklippet. 

 

Få mere at vide om undersøgelsen

Information om undersøgelsen af ørredbestanden i Isefjorden

Første resultater fra undersøgelsen af ørredudsætning i Isefjorden

TV2 Øst - Omtale af undersøgelsen i Isefjorden

Genvej til info om undersøgelsen www.fiskepleje.dk/isefjorden

Af Peter Geertz-Hansen, Kim Aarestrup og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2015/05/Oerredsmolt-udsaetning-i-isefjorden-sjaelland-2015?id=e5b32e1f-cc95-40ab-b914-a266cca9422f&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
24 JULI 2024