Fuglsang Sø ved Herning har med en imponerende fiskebestand

Fuglsang Sø – en perle i Herning med en imponerende fiskebestand

mandag 23 mar 15

I den nordlige del af Herning ligger intet mindre end en naturmæssig sensation. Den kunstige Fuglsang Sø har en miljøtilstand, der kan matche de reneste søer i Danmark. Og dertil en usædvanlig velfungerende fiskebestand.

 

Meget fin miljøtilstand

Fuglsang Sø blev skabt i årene 2003 – 2005 for, at skaffe sand til byggeriet af Herningmotorvejen. Fremsynede medarbejdere i kommunen fik den lyse ide, at når man under alle omstændigheder ville stå tilbage med et meget stort hul et eller andet sted, kunne det lige så godt komme byens borgere til glæde. Og det har i udsædvanlig grad vist sig at holde stik.

Fuglsang Sø er i dag en 27 ha stor sø med en største dybde på ca. 6,5 m. Den har en meget fin vandkvalitet ofte med sigtdybde til bunden og derfor mange forskellige vandplanter. Allerede i 2007 kunne man finde 7 forskellige arter af undervandsplanter og yderlig 5 arter i bredzonen. Ifølge en undersøgelser udført af firmaet Orbicon for Herning Kommune i 2014, er antallet af undervandsplanter nu oppe på intet mindre end 20 arter, heraf er 3 flydebladsplanter!

Den gode vandkvalitet skyldes et meget lavt indhold af næringsstoffer i søvandet. Indholdet af fosfor og kvælstof er på niveau med Grane Langsø nær Bryrup, der anses for at være en af Danmarks reneste søer. Ganske godt gået af en kunstig sø, der ligger i bymæssig bebyggelse.

Men der er også gjort meget ud af at sikre, at søen ikke modtager vand med mange næringsstoffer i, fx vejvand eller lignende. Herningholm Å, der forløber tæt rundt om søens sydside, er bevidst holdt på afstand. Åens vand indeholder nemlig langt mere næringsstof end søen. Grundvand og regn på søens overflade er derfor eneste tilførsel af vand. At gennemstrømning i en sø det kan give problemer, er den nærliggende Gødstrup Sø, der snart skal restaureres, et tydeligt eksempel på.

En bred palet af aktiviteter

Ved Fuglsang Sø er der anlagt badestrande, der flittigt bruges om sommeren og på søen sejles der (uden motor!). Rund om søen går et stisystem, der giver god plads til hundeluftning, motionsløb osv. Ved søens vest-side er anlagt boliger, der naturligvis har en meget fin udsigt. Og fiskebestanden byder på et spændende lystfiskeri.

En fornem fiskebestand

De fiskearter, der lever i søen nu, er ikke bevidst udsatte. De stammer mest sandsynligt fra Herningsholm Å. Under udgravningen af søen, løb åen ved et skybrud over sine bredder og ind i søen. Ved den lejlighed ”afleverede” åen formentlig nogle fisk til den nye sø.

Herning Kommune har sammen med DTU Aqua undersøgt fiskebestanden to gang. Første gang i 2007, da søen kun var 2-3 år gammel og igen i 2014. Begge undersøgelser har fundet en meget fin fiskebestand, domineret af rovfiskene gedde og aborre og med skaller som den mest almindelige fredfisk.

I 2007 var fiskebestanden stadig meget ung og dermed naturligvis endnu ikke komplet.  Vi fandt de fisk, der var smuttet ind i søen samt den første årgang af naturligt gydte fisk. I 2014 viste billedet en mere naturligt sammensat aldersfordeling, med alle årgange siden 2007 repræsenteret. Særlig imponerende var den store andel af større aborrer over 25 cm, som er særdeles vigtige for søens økosystem. Endvidere var det bemærkelsesværdigt, at se konditionsfaktoren for samtlige arter var faldet i 2014 sammenlignet med 2007, hvilket betragtes som et udtryk for øget fødekonkurrencen i takt med at søens fiskebestand har udviklet sig.

I 2007 dukkede der desuden regnbueørred fra en ulovlig, privat udsætning op. De ser nu heldigvis ud til at være væk igen. Udsætning af nye fiskearter uden en grundig biologisk vurdering af konsekvenserne, kan være til stor skade for søen miljø og man må på det kraftigste opfordre til, at det ikke gentages.

Rapporten i 2014 giver en række anbefalinger til, hvorledes forvaltningen af søen og fiskeriet fortsat kan sikre søens gode miljøtilstand.

Læs rapporten om fiskeundersøgelsen i 2014

Læs rapporten om fiskeundersøgelsen i 2007

Læs rapporten om søens miljøtilstand 2007-2014

Af Søren Berg, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer og Daniel Lindvig Herning Kommmune
https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2015/03/Fuglsang-soe-ved-herning-fiskebestand
3 JULI 2022