Regler for fiskeri med garn i Nissum Fjord og Felsted Kog

Regler for fiskeri i Nissum Fjord og Felsted Kog

tirsdag 16 mar 10

I Nissum Fjord og Felsted Kog er fiskeriet reguleret efter en særlig bekendtgørelse.

For at sikre at fiskeriregler er kendt for alle der driver fiskeri på fjorden har parter ved Nissum Fjord og myndigheder i samarbejde lavet en informationsfolder om de særlige regler som er gældende i Nissum Fjord og Felsted Kog.

Mere information om fiskeriregler i Nissum Fjord og Felsted Kog er beskrevet i en folder. Du kan downloade folderen her

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2010/03/100316_fiskeriregler_nissum_fjord
3 DECEMBER 2022