Villestrup Å er ca. 20 km lang. Fra udspring til udløb i Mariager Fjord er der et niveauforskel på 22,5 m.

Følg antallet af ørreder som naturligt trækker fra Villestrup Å og ud i Mariager Fjord

tirsdag 22 apr 08
|
Følg antallet af ørreder, som naturligt trækker fra Villestrup Å og ud i Mariager Fjord. Nu kan man dagligt følge bestanden af fisk, som trækker ud af et større vandsystem.

Nu kan man dagligt følge bestanden af fisk, som trækker ud af et større vandsystem. Denne gang er det i Villestrup Å, hvor DTU Aqua i øjeblikket foretager en undersøgelse af, hvor mange smolt, der trækker ud fra vandløbet. 

En fælde, som er opstillet til formålet, fanger de fisk, der udvandrer fra åen. Fælden bliver tømt dagligt og fangsterne bliver løbende indrapporteret på denne hjemmeside. Fælden er opbygget efter "ålekiste" princippet og opstillet, så den fanger alle åens smolt inden åens udløb i Mariager Fjord.

Figuren viser de daglige fangster af smolt. Fælden fanger også andre fisk som havørred på vej tilbage til saltvand efter gydningen oppe i vandløbet (de såkaldte nedgængere), ål og gedde. Efter fangst og registrering udsættes fiskene nedenfor fælden.

Henover foråret 2008 vil der dagligt være en opdatering af hvor mange smolt, der er trukket fra vandløbet og ud i havet.

Dette præsenterer vi online i nedenstående graf.

 

Til sammenligning er der nedenfor præsenteret en figur der, til dato, viser udtrækket af smolt fra Villestrup Å i 2004, altså før opstemningen blev fjernet.

Sideløbende med undersøgelsen af udtrækket af smolt fra Villestrup Å er DTU  ved at lave en undersøgelse af overlevelsen og adfærden af smolt efter udvandring i Mariager Fjord. Fiskene mærkes med akustiske mærker og udsættes i udløbet af Villestrup Å og deres vandring ud af fjorden følges via specielle lyttebøjer sat op på strategiske steder. I dag ved man intet om overlevelse eller adfærd efter udvandringen fra vandløbene. F.eks. ved vi ikke om nogen af smoltene eventuelt bliver i fjorden. Mariager Fjord er i lystfiskerkredse kendt for at huse en bestand af såkaldte fjordørreder. Det er fisk, som man mener, aldrig forlader fjorden og som er kendetegnet ved en anden farvetegning end det normale blanke udseende, en havørred har. Dette står f.eks. i modsætning til udvandringen af smolt fra Gudenåen, som alle forlader Randers Fjord kort tid efter udvandring fra åen. Bøjerne er markeret med et gult flag, som vist på billedet nedenfor:

Gul bøje. Foto: Henrik Baktoft
Bøjen med gult flag markerer lyttestationen.

Af Kim Aarestrup, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressoourcer.

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2008/04/080422_foelg_antallet_af_oerreder?id=bb7624f8-34aa-4294-8ba5-5bd91e7b5803
4 APRIL 2020