Planer for fiskepleje

Fiskebestande i vandløb som løber ud i Limfjorden

http://www.fiskepleje.dk/vandloeb/udsaetning/oerred/udsaetningsplaner/vandloeb-som-loeber-ud-i-limfjorden
26 SEPTEMBER 2018