Fiskeri efter ål

Aalen_er_en_eftertragtet_spisefisk_
Ålen er en af vores mest eftertragtede spisefisk, men bestandene er nu så små, at der er indført en række begrænsninger i ålefiskeriet.

Ålen er i fiskerimæssig sammenhæng en eftertragtet fisk, ikke mindst for det erhvervsmæssige fiskeri. Også dambrugserhvervet er afhængigt af fangst af "vilde" glasål, da det endnu ikke er lykkedes at få kunstigt klækkede ålelarver til at æde. 

En del lystfiskere, fritidsfiskere og lodsejere driver også fiskeri efter ål, de fleste for at få ål med hjem til køkkenet, mens det er mere nyt, at nogle lystfiskere målrettet går efter rekordfisk. 

Fiskeriregler

Reglerne for fritidsfiskeri efter ål med ruser og krogliner er forholdsvis komplicerede, blandt andet fordi lokale vedtægtsbestemmelser i nogle fiskeriområder afviger fra de generelle bestemmelser. Der blev endvidere indført nye regler i forbindelse med, at forvaltningsplanen for ål blev vedtaget i 2009. Det fulde regelsæt kan ses her.  

Fredningstid
Der er ikke nogen egentlig fredningstid for ål, men der er mange begrænsninger i, hvornår man må anvende redskaber, f.eks. ruser, der er konstrueret til fangst af ål. Det fulde regelsæt kan ses her. 

Begrænsninger for redskabsfiskeri
Af den gældende bekendtgørelse fremgår det, at redskabsfiskeri for lodsejere og fritidsfiskere er tilladt i perioden fra 1. august  - 15. oktober. Erhvervsfiskere har en licens, der giver tilladelse til at fiske med et bestemt antal redskaber hele året.  

Mindstemål
Mindstemålet for ål i ferskvand er 45 cm. I saltvand hæves mindstemålet for ål gradvis i perioden 2008 - 2013. Mindstemålet er forskelligt og øges forskelligt i dele af landet. I linket ovenfor findes en komplet liste over hvordan

Frivillig fredning
Enkelte foreninger landet over har, med henvisning til at ålen er kritisk truet, indført frivillig fredning hele året i foreningsvande. 

Yderligere beskyttelse
Den europæiske ål er foruden at være optaget på den danske og den internationale rødliste i dag omfattet af CITES (eller Washington-) konventionen. CITES fører en liste over de dyr og planter, der vurderes så truede, at international handel med arterne kræver skærpet opmærksomhed, evt. forbud. 

Siden 2009 har al handel med den europæiske ål ud af EU således krævet en CITES godkendelse. I 2010 blev bestemmelsen strammet med et totalt eksportforbud. Internt i EU må ål fortsat udnyttes kommercielt og handles mellem medlemslandene. 

Ofte stillede spørgsmål

Når nu ålen er rødlistet og betragtes som en truet art, hvordan kan det så være, at den ikke er totalfredet? Se svaret her.
Hvorfor forbyder man ikke glasålsfiskeriet i Sydeuropa? Se svaret her.
Hvorfor er det stadig tilladt at spise glasål? Se svaret her.
Hvorfor er det i dag forbudt at stange ål? Se svaret her.

Af Michael Ingemann Pedersen og Søren Berg, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer


http://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskeregler-og-fiskeri/aal
22 SEPTEMBER 2018