Pleje af søernes fiskearter

Forbedring_af_soeens_miljoetilstand_er_vigtig_
En forbedring af søernes miljøtilstand vil forbedre de naturlige fiskebestande og mulighederne for fiskeri.  

Skab bedre fiskeri efter din favorit-art gennem fiskeriregulering og/eller gennem forbedring af levestederne. Udsætninger bruges sjældent i søer.

Viden om søens fiskebestand eller miljøtilstand er en nødvendighed på vejen mod bedre fiskeri. I mange tilfælde er viden om søernes fiskebestande mangelfuld, men omhyggeligt udfyldte fangstjournaler kan efter en årrække give den nødvendige viden. 

Listen over arten udbygges løbende, men foreløbig kan du læse om fiskepleje for:
Aborre, brasen, flodkrebs, gedde, sandart, skalle, suder, ål 

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan laver man skånsom genudsætning af aborrer? Se svaret her.
Hvad er bedst at vide, når man skal pleje aborrebestande; vandmiljøet eller fangstjournaler? Se svaret her.
Hvornår blev sandartbestanden i Furesøen skabt ved udsætning? Se svaret her. 

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

http://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje
22 JUNI 2018