Elektrofiskeri - lær at opfiske moderfisk i små og store vandløb

Kursus i elektrofiskeri for sportsfiskere

DTU Aqua afholder kursus i elektrofiskeri for sportsfiskere i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund.

I 2019 bliver der afholdt kursus i elektrofiskeri med fokus på opfiskning af moderfisk.

Tid
Den 26.- 27. oktober 2019.

Sted
Sønderjysk Sportsfiskerforenings klubhus i Gram for så vidt angår den teoretiske del. Den praktiske del vil foregå i Ribe Å-systemet med tilløb.

Pris
Kurset betales fuldt ud af fiskeplejemidlerne, både rejseudgifter, undervisning, indkvartering og forplejning.

Deltagerantal
Der kan deltage 14 kursister.

Indkvartering/Forplejning
Kursister, der ønsker at overnatte, vil blive indkvarteret på Danhostel Ribe Vandrerhjem. Der vil blive sørget for forplejning til alle kursister.

Kursusledere
Biolog Peter Geertz-Hansen, DTU Aqua
Fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk, DTU Aqua.

Forpligtelser
Da kurset er finansieret over fiskeplejemidlerne, har Danmarks Sportsfiskerforbund et ansvar for, at kursisterne står til rådighed for fiskeplejen lokalt eller regionalt i mindst fem år. Derfor skal kursisterne underskrive en aftale herom for at kunne deltage på kurset. Foreningerne bør derfor kun indstille kursusdeltagere, som vil være indstillet på at tiltræde en sådan aftale.

Tilmeldingsfrist
15. september 2019

Tilmelding
Ved overtegning vil vi forsøge at tilgodese flest mulige foreninger.

Tilmeld DTU Aqua kursus

http://www.fiskepleje.dk/raadgivning/kurser/kursus_i_elektrofiskeri_sportsfiskere?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
20 MARTS 2019