Genopfriskningskursus i elektrofiskeri for sportsfiskere

Danmarks Sportsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark afholder i samarbejde med DTU Aqua et genopfriskningskursus i elektrofiskeri for sportsfiskere, der elfisker i forbindelse med indfangning af moderfisk.

Sportsfiskerne anvender elektrofiskeri til at opfiske moderfisk til strygning. Princippet i elektrofiskeri er, at man "lokker" fiskene hen til sig ved at sende strøm gennem vandet.

Man må kun udføre elektrofiskeri, når man har fået tilladelse hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. En forudsætning for at få tilladelsen er, at personen, der fører elektroden under fiskeriet, har gennemgået et kursus i elektrofiskeri inden for de sidste 10 år. Herefter skal vedkommende på et genopfriskningskursus for fortsat at kunne få tilladelse til at udøve elektrofiskeri. Kravet er indført i 2005 for fortsat at sikre et højt sikkerhedsniveau i forbindelse med fiskeriet.

Tid
Kurset "Genopfriskning af elektrofiskeri" bliver afholdt lørdag den 18. marts 2017, kl.: 9:00-15:00. Kurset er afholdt.

Sted
DTU Aqua, Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg.

Tilmeldingsfrist
15. februar 2017

Tilmelding
Ved overtegning vil vi forsøge at tilgodese flest mulige foreninger

Tilmeld DTU Aqua kursus

I forbindelse med tilmeldingen skal der samtidig fremsendes en kopi af det kursusbevis, som du modtog på dit første kursus i elektrofiskeri. Du skal maile en kopi af dit bevis til kme@sportsfiskerforbundet.dk

Læs mere
Mere information om elektrofiskeri

 

http://www.fiskepleje.dk/raadgivning/kurser/kursus_i_elektrofiskeri_for_sportsfisker_genopfriskning?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=2017_02_07_Nyhedsbrev
16 DECEMBER 2017