Genopfriskningskursus i elektrofiskeri for myndigheder og konsulenter

DTU Aqua afholder i 2019 et genopfriskningskursus i elektrofiskeri og bestandsanalyser for ansatte i Miljøstyrelsen, universiteter, kommuner og konsulentfirmaer. Der er få pladser tilbage på kurset.

Elektrofiskeri anvendes i undersøgelser af fiskebestande og til at opfiske moderfisk til strygning. Princippet i elektrofiskeri er, at man "lokker" fiskene hen til sig ved at sende strøm gennem vandet.

Man må kun udføre elektrofiskeri, når man har fået tilladelse hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. En forudsætning for at få tilladelsen er, at personen, der fører elektroden under fiskeriet, har gennemgået et kursus i elektrofiskeri inden for de sidste 10 år. Herefter skal vedkommende på et genopfriskningskursus for fortsat at kunne få tilladelse til at udøve elektrofiskeri. Kravet er indført i 2005 for fortsat at sikre et højt sikkerhedsniveau i forbindelse med fiskeriet.

Tid
Temadagen afholdes den 12. marts 2019

Sted
DTU Aqua, Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg

Tilmeldingsfrist
Frist for tilmelding til kurset er senest den 1. marts 2019

Tilmelding
I forbindelse med tilmeldingen skal der samtidig uploades en kopi af dit tidligere kursbevis for elektrofiskeri.

Tilmeld DTU aqua kursus

Læs mere
Mere information om elektrofiskeri

http://www.fiskepleje.dk/raadgivning/kurser/kursus_i_elektrofiskeri_for_myndigheder_genopfriskning?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=2016_12_01_Nyhedsbrev
20 MARTS 2019