Genopfriskningskursus i elektrofiskeri for myndigheder og konsulenter

DTU Aqua afholder i 2017 et genopfriskningskursus i elektrofiskeri og bestandsanalyser for ansatte i Miljøstyrelsen, universiteter, kommuner og konsulentfirmaer.

Elektrofiskeri anvendes i undersøgelser af fiskebestande og til at opfiske moderfisk til strygning. Princippet i elektrofiskeri er, at man "lokker" fiskene hen til sig ved at sende strøm gennem vandet.

Man må kun udføre elektrofiskeri, når man har fået tilladelse hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. En forudsætning for at få tilladelsen er, at personen, der fører elektroden under fiskeriet, har gennemgået et kursus i elektrofiskeri inden for de sidste 10 år. Herefter skal vedkommende på et genopfriskningskursus for fortsat at kunne få tilladelse til at udøve elektrofiskeri. Kravet er indført i 2005 for fortsat at sikre et højt sikkerhedsniveau i forbindelse med fiskeriet.

Tid
Temadagen afholdes tirsdag den 16. maj 2017

Sted
DTU Aqua, Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg

Tilmeldingsfrist
Frist for tilmelding til kurset er senest den 10. maj 2017

Tilmelding
Tilmelding skal ske til DTU Aqua, Tine Kastrup, Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg på tlf.: 35 88 31 34 eller på mail: ffi@aqua.dtu.dk

I forbindelse med tilmeldingen skal der samtidig fremsendes en kopi af Kursusbevis for elektrofiskeri.

Tilmeld DTU aqua kursus

Læs mere
Mere information om elektrofiskeri

 

>
http://www.fiskepleje.dk/raadgivning/kurser/kursus_i_elektrofiskeri_for_myndigheder_genopfriskning?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=2016_12_01_Nyhedsbrev
16 DECEMBER 2017