Udsætning af yngel. Foto: Finn Sivebæk

Fremtidige udsætninger skal være afkom af vildfisk

mandag 14 nov 05
|

I fremtiden må der i danske vandløb og søer kun udsættes ørreder som er afkom fra vildfisk. De foreningerne der udsætter fisk, skal være opmærksom denne ændrede udsætningsstrategi.

Forskning har vist at udsætning af vilde ørreder giver det bedste resultat når man vil genskabe selvreproducerende ørred-bestande.

På baggrund af dette er det fastlagt at der fra og med 2006 kun må udsættes ørred, der er afkom af vildfisk. De bækørred-stammer som dambrug har opdrættet i mange generationer må derfor ikke længere blive udsat i danske vandløb og søer.

For langt de fleste udsætningsforeninger er dette ikke noget problem, da der allerede er etableret avl baseret på lokale vildfisk (figur 1), eller foreningen har en aftale om levering af vildfisk fra nærmere bestemte lokaliteter.

De foreninger der har stået for disse udsætninger skal fra og med 2006 finde en ny leverandør, ligesom det hører til god forretningsskik at informere sin hidtidige (og måske mangeårige) leverandør om evt. ophør af leveringsaftaler.

Det mest oplagte vil som regel være at kontakte den forening der administrerer udsætningsplanen for et af de nærmeste større vandløb i lokalområdet, og prøve at træffe aftale om levering af udsætningsmateriale fremover, medmindre foreningen selv ønsker at gå i gang med et opdræt. 

Andelen af vildfisk til udsætning er steget igennem de senere år.

I forbindelse med valg af udsætningsmateriale kan følgende ”grove” retningslinier benyttes, såfremt der ikke er mulighed for at udsætte afkom af vildfisk fra vandløbets egen bestand:

  • I vandløb med udløb i Vadehavet skal der bruges vildfisk fra Vadehavsregionen.
  • I vandløb med udløb til Vesterhavet (inkl. Ringkøbing og Nissum Fjorde) skal der benyttes fisk herfra.
  • I vandløb med udløb i Limfjorden skal der bruges vildfisk fra Limfjordsregionen.
  • I vandløb med udløb på den Jyske Østkyst skal der anvendes afkom af lokale stammer.
  • I vandløbene på Fyn, skal der benyttes vildfisk herfra, eller fra området Vejle/Kolding.
  • I vandløbene på Sydøstsjælland skal der anvendes afkom af lokale stammer.
  • På resten af Sjælland kan der anvendes afkom af lokale stammer eller vildfisk fra den jyske østkyst eller Fyn.
  • Evt. afkom af Bornholmske ørred må kun anvendes lokalt på Bornholm.

Inden der træffes en endelig aftale om levering udenfor lokalområdet skal dette godkendes af DFU, der efterfølgende vil informere Fiskerikontrollen, idet der i de fleste tilfælde skal ske en ændring af elfisketilladelsen hos den forening/sammenslutning der leverer fiskene.

I tvivlstilfælde hjælper DFU gerne med til at anvise potentielle leverandører af vildfisk i de enkelte lokalområder.

Af Peter Geertz-Hansen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2005/11/051114_fremtidige_udsaetning_skal_vaere_afkom_af_vildfisk?id=d27a78ba-8392-4c40-99a7-e0b333f9bf0b
16 JANUAR 2019