Nyheder

VÆLG INTERVAL
RSS
2014
Vandråd kan skabe projekter til gavn for fisk
28 MAR

Vandplaner stiller krav om at genskabe fiskebestande i vandløb

De lokale vandråd og kommunerne skal nu drøfte, hvordan man kan sikre naturlige fiskebestande m.m. i vandløbene fra 2016. Derfor har DTU Aqua udarbejdet...

25 MAR

Se, hvordan en bæk kan restaureres, så ørreder igen kan gyde

Filmen fra DTU Aqua viser, hvordan man genskaber ørredbækkens gydeområder, uden at det forringer bækkens evne til at aflede vand fra landmandens...

Regler for fiskeri med garn, ruse og fiskestang
19 MAR

Nye foldere beskriver regler for fiskeri i lokalområder

Nu er det nemmere at få overblik over regler for fiskeri i lokalområder.

19 MAR

Er der brakvandsgedder i Tryggevælde Å?

De lystfiskere, der fisker i Tryggevælde Å, har mange meninger om, hvorvidt åens gedder går ud i brakvand, men hidtil har vi ingen konkret viden...

Ål. Foto: Michael Ingeman
17 MAR

Ålen - Et overblik

Samtidigt med at forskerne på Dansk Åleekspedition 2014 sætter net ud i Sargassohavet, giver vi hér i en artikel fra Aktuel Naturvidenskab...

Foto: Line Reeh, DTU Aqua
28 FEB

Dansk åleekspedition sætter kurs mod Sargassohavet

Danmarks største havforskningsskib, Dana, sejler fredag den 28. februar 2014 kl. 12 fra Hirtshals med kurs mod Sargassohavet ud for Floridas kyst. Her skal danske...

Når man genskabe egnede gydeområder vokser ørredbestandene
25 FEB

Video om ørredens gydeområder

Tag med DTU Aquas fiskeplejekonsulenter ud til vandløbene og se, hvad ørreden kræver for at kunne gyde, og hvor ynglen finder skjul, så den ikke...

Udlægning af gydegrus er godt for fisk og smådyr
20 FEB

Penge til vandløbsrestaurering i 2014

I 2014 bliver der åbnet for to ansøgningsrunder til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering, som forbedrer levestederne for...

Skarvkoloni ved Hald Sø
18 FEB

Skarv og fiskehejre æder mange ørreder i Hald Sø

En undersøgelse i Hald Sø har vist, at der er en sammenhæng mellem tilbagegangen i ørredbestanden og en nærliggende og støt voksende...

Ørred fra Hald Sø
18 FEB

De fedeste ørredsmolt vandrer længst

En undersøgelse i Hald Sø har haft til formål at afklare, hvorfor nogle ørreder vandrer ud i søen og bliver der, mens andre vandrer ud...

Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

http://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid=%7BE6131404-B0B1-4235-BCD4-CD45F9F9DF70%7D
16 APRIL 2014