Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2016
21 SEP

Laksen i Storå skal fremover klare sig uden udsætninger

I 70 år har der været udsat laks i Storå, men en målrettet indsats for at ophjælpe den vilde bestand betyder, at laksen nu forventes at kunne klare sig selv.

21 SEP

Film ”Ørredynglen som miljøvagt”

Ørreder trives kun i vandløb med gode miljøforhold. Derfor bruges ørreden nu som indikator for kvaliteten af de vandløb, hvor den naturligt hører hjemme. En ny film fra...

21 SEP

Signalkrebs er nu fundet i Gram Å

Den invasive signalkrebs er nu for første gang fundet i Gram Å, som er en del af Ribe Å-systemet.  

01 SEP

18.000 torsk bliver mærket i Østersøen

Ny video: Tag med på mærkning af torsk i Østersøen med DTU's forskningskutter Havfisken. Mærkningen skal opklare, hvordan ændringer i miljøforhold har påvirket torskens...

19 AUG

Få ny viden om ørredbestandene i danske vandløb

Nye planer for fiskepleje viser udviklingen i ørredbestandene i syv danske vandløb og kommer med forslag til forbedringer.

19 AUG

Altid masser af ørredyngel siden opstemning blev fjernet

For ottende år i træk er der konstateret en stor bestand af ørredyngel fra gydning i Gudenåens hovedløb nær Mossø, efter at Naturstyrelsen fjernede en opstemning ved Vilholt...

16 AUG

Miljøindsats i ørredvandløb kan fordoble lystfiskernes fangst af vilde havørreder

Genskabelse af gydebanker og sikring af passage gennem vandløb og vådområder kan øge den danske ørredbestand markant

16 AUG

EU's dødsliste over invasive arter er nu trådt i kraft

”Dødslisten” over de 37 mest invasive arter i EU indeholder fire arter, som er tilknyttet vore ferske vande: signalkrebs, båndgrundling, kinesisk uldhåndskrabbe og rødøret...

28 JUN

Laksebestanden i Ribe Å kan blive meget større - men det kræver en indsats

DTU Aqua har undersøgt laksebestanden i Ribe Å. Bestanden af både naturligt producerede og udsatte lakseungfisk er undersøgt ved en metode, der kombinerer lokale tætheder...

27 JUN

Stort antal ål bliver udsat i vandløb, søer og kystnære områder

I 2016 bliver der udsat over 1,5 millioner små ål i både fersk- og saltvand. Flere undersøgelser viser, at ål fra udsætninger vokser og bliver til blankål, der søger mod...

Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

http://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid=%7BE6131404-B0B1-4235-BCD4-CD45F9F9DF70%7D
26 SEPTEMBER 2016