Nyheder

VÆLG INTERVAL
RSS
2014
6 cm stor pighvarre klar til udsætning. Foto: Mads Christoffersen
27 AUG

15.000 pighvarrer udsat ved sjællandske kyster

DTU Aqua og lokale fritidsfiskere har sat 15.000 små pighvarrer ud i havet ved Roskilde, Karrebæksminde og Vedbæk. Formålet er at øge bestanden...

Konference om lystfiskeri og fritidsfiskeri
19 AUG

Kom med ideer til at udvikle dansk lyst- og fritidsfiskeri!

Fødevareminister Dan Jørgensen inviterer til åben konference om lystfiskeri og fritidsfiskeri den 6. september 2014. Ministeren ønsker at hø...

Fjernelse af opstemning i Gudenå ved Vilholt fik ørredbestanden til at vokse
19 AUG

Mange flere søørreder i Gudenåen

Ørredbestanden i Gudenåen nær Mossø er mangedoblet efter fjernelsen af en opstemning ved Vilholt Mølle i 2008.

Udsætning af torsk - DTU Aqua ønsker at kortlægge lystfiskeres fangster af flere fiskearter herunder torsk
19 AUG

Hjælp DTU Aqua med at indsamle viden om det danske rekreative fiskeri

DTU Aqua indgår i samarbejde med kolleger fra de andre europæiske lande, hvor vi forsøger at kortlægge lystfiskeres fangster af blandt andet å...

Fiskeplejekonsulent Jan Nielsen fangede mange ørreder ved elektrofiskeri nær de nyanlagte gydebanker. Foto: Jonas Høholt
05 AUG

Vild ørredbestand vokser efter restaurering i Trend Å

Ørredbestanden er nu meget stor i hovedløbet efter udlægning af gydegrus og kan måle sig med de bedste danske ørredvandløb.

04 JUL

Se film om Dansk Åleekspedition 2014

Der er garanteret høj nørdfaktor, skumsprøjt og ålelarver i filmen om DTU's havforskningsskibs Danas ekspedition til Sargassohavet i marts og...

01 JUL

DTU-forskere omdanner stenrev til laboratorium

Giver stenrev egentlig flere fisk i havet? Det kan feltarbejde på et stenrev mellem Samsø og Sejrø samt forsøg på Den Blå Planet...

Skarv æder aborre. Foto Helge Sørensen
18 JUN

Dyr spiser fisk, men hvad betyder det for fiskebestandene ?

Det er en kendt sag at fisk står på menuen hos flere dyr i den danske natur f.eks mink, odder, skarv og fiskehejre. Men hvad betyder det egentlig for fiskebestandene...

Udsætning af ørredsmolt i Isefjorden
18 JUN

Lystfiskere indsamler oplysninger om ørreder i Isefjorden

DTU Aqua har taget initiativ til at undersøge ørredbestanden i Isefjorden i tæt samarbejde med lokale lystfiskere. For at kunne følge ø...

Ål fanget i Karrebæksminde Fjord
18 JUN

Genfangst af udsatte ål i Karrebæksminde Fjord fortsætter i 2014

De foreløbige resultater tyder på, at de udsatte ål klarer sig rigtig godt i Karrebæksminde Fjord. Der er masser af føde til ålene...

Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

http://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid=%7BD16FBC8A-9D1D-4C74-AF03-C7E0DB0F7435%7D
2 SEPTEMBER 2014