Nyheder

VÆLG INTERVAL
RSS
2015
Vådområder og fiskebestande
25 FEB

Vådområder kan påvirke bestandene af vildfisk meget

I de senere år er der anlagt en del vådområder ved vandløbene for at rense vandet for næringsstoffer. Nu har DTU Aqua produceret fire videofilm...

Elektrofiskeri i Gudenå -Bækørred
19 FEB

Mangel på laksefisk i Gudenå ved Tørring

Fiskeundersøgelser i Gudenå ved Tørring har vist, at bestanden af stallinger er meget lille, og at der mangler ørredyngel.

Sø med uklart vand - det er alger som gør vandet uklart
18 FEB

Vandmiljøagenter skaffer viden om miljøet i søer

DTU Aqua opfordrer nu lystfiskere og andre til at skaffe viden om miljøet i søer. Er du lystfisker, eller har du bare en stor interesse for søer, kan...

Produktion af laksesmolt i vandløbene er nødvendigt for at kunne genskabe stærke laksebestande . Foto Nils Mogensen
29 JAN

Hvad kan du gøre for laksen?

Laksebestandene i Danmark har i det seneste årti været i fremgang, men i 2013 og 2014 er udviklingen gået i stå. En fortsat positiv udvikling kr...

Laks som skal man vil genudsætte bør være i vandet mens man håndterer laksen. Foto David Thomar
29 JAN

Laksekvoter for fiskesæsonen 2015

Den danske laks er i fremgang, men de naturlige bestande fra gydning er stadig så små, at laksen er fredet. Bestandene kan dog tåle et vist fiskeri, hvis...

Brakvandsaborre gyder i moser og søer
08 JAN

Nye moser til brakvandsaborrer i Sydsjælland

Brakvandsaborrer er en populær fisk for mange lystfiskere. Hvis bestandene skal blive større, kan der være brug for at forbedre deres gydeområ...

2014
Laksefiskeri ved Skjern Å. Foto: Jan Nielsen.
10 DEC

Laksefiskeriet i Skjern Å bidrager med 14,6 millioner kr. om året til den lokale...

Ny rapport dokumenterer, at det kan betale sig for lokalsamfundet omkring Skjern Å at have godt fiskevand, som tiltrækker lystfiskere. Rapporten peger på...

Her er vist en hunlaks i tydelig gydedragt
08 DEC

Gydebestand af laks i Varde Å er blevet større

I 2014 er gydebestanden af laks i Varde Å ca. 1.600 stk. Den sidste undersøgelse i 2012 viste en gydebestand på ca. 900 stk. Stigningen i gydebestanden...

Villestrup Å ligger i Himmerland og har udløb i Mariager Fjord
08 DEC

Vild ørredbestand voksede markant, da opstemningerne blev fjernet i Villestrup...

En ny undersøgelse i Villestrup Å i Himmerland viser, at den vilde bestand af ørreder er mangedoblet, efter at flere opstemninger er fjernet. Det gavner...

Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

http://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid=%7BCF39B0BD-A398-45A4-AF30-4A1C3F6D106A%7D
1 MARTS 2015