Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

VÆLG INTERVAL
RSS
2018
12 JAN

Fangstjournalen fejrer 2 år – og går på Facebook

Med Fangstjournalen fra DTU Aqua kan lystfiskere holde styr på egne fangster og samtidig bidrage til forskningen i fiskebestandene. Nu kan interesserede også få nyheder...

2017
20 DEC

Nyheder fra fiskeplejen

Klik på billedet og se alle nyhedsbreve fra 2017.

07 DEC

Hjælper udsætninger havørredbestanden i Egå ?

Forskere fra DTU Aqua har tidligere vist, at ca. tre ud af fire vilde havørredsmolt fra Egå forsvinder i Egå Engsø på trækket mod havet.  Søen blev anlagt direkte i Egå...

07 DEC

DTU Aqua undersøger trollingfiskeriet i Østersøen

Hvor mange laks bliver der fanget i Østersøen, og hvor meget tid bliver der brugt på trollingfiskeriet efter laks? Det beder DTU Aqua trollingfiskere om hjælp til at få...

07 DEC

Udsatte pighvarrer lader til at blive i Roskilde Fjord

Nyeste resultater fra akustisk mærkning af pighvarrer tyder på, at fiskene – mod forventning – ikke forlader Roskilde Fjord i gydeperioden

07 DEC

Ørrederne i Limfjorden vandrer mod øst

Nye undersøgelser af ørredernes vandring i Limfjorden viser, at smoltene forlader fjorden mod øst ud i Kattegat. Undersøgelsen viser også, at forholdsvis mange af smoltene...

27 NOV

Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2018

I efteråret 2018 skal "Planer for Fiskepleje" revideres for udvalgte vandsystemer. Hvert år undersøger DTU Aqua, i samarbejde med lystfiskerforeninger, forskellige vandløb...

27 NOV

Ny film om succesfuld restaurering af et stort vandløb

Brug fem minutter på at se en ny film fra DTU Aqua om de mange vilde ørreder på de naturlige stryg i Gudenå ved Vilholt og i den genslyngede Vejle Å ved Vingsted.

27 NOV

Flere stenrev giver flere torsk

Når stenrev restaureres, kommer der flere torsk i området, og de opholder sig der længere tid. Det viser undersøgelser fra stenrevet på Læsø Trindel, som blev genetableret...

27 NOV

Fritidsfiskere bidrager til Danmarks største registrering af fangster

Siden 2002 har en lang række fritidsfiskere over hele Danmark frivilligt indberettet deres fangst til DTU Aqua. Det er blevet til den største og længste dokumentation...

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra Fiskepleje.dk

http://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid=%7BB498A326-3398-4F02-A989-D97CFC30E1E9%7D
17 JANUAR 2018