Kortlægning af fladfiskeyngel

DTU Aqua har i mange år undersøgt udbredelsen af fladfiskeyngel i dele af Kattegat. Det sker i forbindelse med de såkaldte yngeltogter, hvor der fiskes langs Kattegats østkyst.

Togterne har fokus på fladfiskeyngel, men alle andre fisk, som går i nettet, bliver også målt og talt. Derved får biologerne et mål for, hvor mange fiskearter, der opholder sig langs kysten, og man kan følge, om sammensætningen af arter ændrer sig.

DTU Aqua forsker i, om informationerne kan bruges til at forudsige udviklingen i bestanden af fladfisk, og om der er store eller små årgange undervejs.

Desuden undersøger DTU Aqua, hvorfor nogle årgange af fisk er store, mens andre er små, og om de ændringer, der sker i havmiljøet, påvirker fladfiskearterne og artssammensætningen i kystzonen.

Togter fra 1930´erne

Der er blevet gennemført togter langs kysterne helt tilbage fra 1930érne. Frem til 1971 foregik togterne i den vestlige Østersø, Bælterne og Kattegat og i perioder også ved den svenske kyst. Fra 1972 til 1984 omfattede yngeltogterne kun Øresund, og i dag fiskes der kun langs Kattegats østkyst.

På togterne bliver der fisket på 1,5-3 meters vanddybde med et yngeltrawl, som er et specialdesignet lille trawl med miniskovle beregnet til fangst af fladfiskeyngel.

Af Josianne Støttrup, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

http://www.fiskepleje.dk/kyst/kystbiologi/yngeltogter
26 SEPTEMBER 2018