Fiskeri i saltvand - lokale regler

Nye foldere beskriver regler for fiskeri efter gedde på Sydsjælland og Møn, fiskeri ved Ålborg samt mange andre lokaliteter. Der er også nye foldere, som beskriver regler for lyst- og fritidsfiskeri.

For at skabe større kendskab til lokale fiskeriregler i de kystnære områder har Fiskerikontrollen, DTU Aqua og udøvere af fiskeriet i samarbejde lavet informationsfoldere og temasider for fiskeri i udvalgte kystområder. 

Det er intentionen at udvide informationsniveauet om de lokale regler. Information om fiskeriregler er beskrevet i følgende foldere og temasider og du kan frit downloade materialet.

Regler for mindstemål og fredningstid

Folder om mindstemål og fredningstid for fisk i ferskvand
Folder om mindstemål og fredningstid for fisk i saltvand

Regler for fiskeri efter ål i vandløb, søer og kyst

Generelle regler for fiskeri med garn- og ruseredskaber i fersk- og saltvand

Kort over fredningsbælter i hele Danmark

Information om lokale regler for fiskeri:

Jylland

Regler for fiskeri i Kolding Fjord - februar 2018
Regler for fiskeri i Hjarbæk Fjord - februar 2018
Regler for fiskeri i Ferring Sø - februar 2018
Regler for fiskeri ved Als og Sundeved - februar 2018
Regler for fiskeri i Farvandet ved Hals - februar 2018
Regler for fiskeri ved Frederikshavn - februar 2018
Regler for fiskeri i Kalø Vig & Ebeltoft Vig - februar 2018
Regler for fiskeri i Randers Fjord - februar 2018
Regler for fiskeri i Ringkøbing og Stadil fjorde - februar 2018
Regler for fiskeri i Limfjorden nordvestlige område - februar 2018
Regler for fiskeri i Kilen ved Struer - februar 2018
Regler for fiskeri i Nissum Fjord og Felsted Kog - februar 2018
Regler for fiskeri i Lønnerup Fjord - februar 2018
Regler for fiskeri i Mariager Fjord - februar 2018
Regler for fiskeri ved Ålborg - februar 2018
Lokalfredning og mindstemål for hummere i Limfjorden - februar 2018
Fredningsbælter ved Virksund - februar 2018

Fyn

Regler for fiskeri i Odense Fjord - februar 2018

Sjælland

Regler for fiskeri efter gedde ved Sydsjælland og Møn - februar 2018

Bornholm

Regler for fiskeri omkring Bornholm - februar 2018

Vestlige Østersø

Regler for fiskeri efter torsk i vestlige Østersø - dansk version - februar 2018
Regler for fiskeri efter torsk i vestlige Østersø - engelsk version - februar 2018
Spørgsmål og svar om max. 5 torsk om dagen

Regler om brug af akustiske alarmer (pinger) i garnfiskeri - februar 2018

Fiskerikontrollen varetager blandt andet kontrol af garn-, ruse- og stangfiskeri. En samlet oversigt over fiskerikontrollens afdelinger er vist her.

Tilmeld dig vores nyhedsmail HER, hvis du interesserer dig for fisk og ønsker at få mere viden om fiskene i Danmark.

http://www.fiskepleje.dk/kyst/fiskeriregulering.aspx
23 JUNI 2018