Fiskeri i saltvand - lokale regler

Nye foldere beskriver regler for fiskeri efter gedde på Sydsjælland og Møn, fiskeri ved Ålborg samt mange andre lokaliteter. Der er også nye foldere, som beskriver regler for lyst- og fritidsfiskeri.

For at skabe større kendskab til lokale fiskeriregler i de kystnære områder har Fiskerikontrollen, DTU Aqua og udøvere af fiskeriet i samarbejde lavet informationsfoldere og temasider for fiskeri i udvalgte kystområder. 

Det er intentionen at udvide informationsniveauet om de lokale regler. Information om fiskeriregler er beskrevet i følgende foldere og temasider og du kan frit downloade materialet.

Regler for mindstemål og fredningstid

Folder om mindstemål og fredningstid for fisk i ferskvand
Folder om mindstemål og fredningstid for fisk i saltvand

Regler for fiskeri efter ål i vandløb, søer og kyst

Generelle regler for fiskeri med garn- og ruseredskaber i fersk- og saltvand

Kort over fredningsbælter i hele Danmark

Information om lokale regler for fiskeri:

Jylland

Regler for fiskeri i Kolding Fjord - juli 2018
Regler for fiskeri i Hjarbæk Fjord - juli 2018
Regler for fiskeri i Ferring Sø - juli 2018
Regler for fiskeri ved Als og Sundeved - juli 2018
Regler for fiskeri i Farvandet ved Hals - juli 2018
Regler for fiskeri ved Frederikshavn - juli 2018
Regler for fiskeri i Kalø Vig & Ebeltoft Vig - juli 2018
Regler for fiskeri i Randers Fjord - juli 2018
Regler for fiskeri i Ringkøbing og Stadil fjorde - juli 2018
Regler for fiskeri i Limfjorden nordvestlige område - juli 2018
Regler for fiskeri i Kilen ved Struer - juli 2018
Regler for fiskeri i Nissum Fjord og Felsted Kog - juli 2018
Regler for fiskeri i Lønnerup Fjord - februar 2018
Regler for fiskeri i Mariager Fjord - juli 2018
Regler for fiskeri ved Ålborg - juli 2018
Lokalfredning og mindstemål for hummere i Limfjorden - juli 2018
Fredningsbælter ved Virksund - februar 2018

Fyn

Regler for fiskeri i Odense Fjord - juli 2018

Sjælland

Regler for fiskeri efter gedde ved Sydsjælland og Møn - juli 2018

Bornholm

Regler for fiskeri omkring Bornholm - juli 2018

Vestlige Østersø

Regler for fiskeri efter torsk i vestlige Østersø - dansk version - februar 2018
Regler for fiskeri efter torsk i vestlige Østersø - engelsk version - februar 2018
Læs mere om reglen max. 7 torsk om dagen - januar 2019

Regler om brug af akustiske alarmer (pinger) i garnfiskeri - februar 2018

Fiskerikontrollen varetager blandt andet kontrol af garn-, ruse- og stangfiskeri. En samlet oversigt over fiskerikontrollens afdelinger er vist her.

Tilmeld dig vores nyhedsmail HER, hvis du interesserer dig for fisk og ønsker at få mere viden om fiskene i Danmark.

http://www.fiskepleje.dk/kyst/fiskeriregulering
16 JANUAR 2019