Brasen og det omgivende miljø

Brasen fanges i vod
En stor bestand af brasen er ofte med til at gøre søens vand uklart. Derfor prøver man ofte at forbedre søens miljøtilstand ved at fjerne brasen, f.eks. ved at fange dem i vod.

Brasenens påvirkning af søens økosystem

Brasenen påvirker søens økosystem, både når den æder dyreplankton, og når den søger føde på bunden. Bundmaterialet (sedimentet) hvirvles op, og søens vand bliver uklart. Der frigives næringsstoffer, og søens miljø bliver dårligere. Læs mere om brasenen og miljøet. 

Brasener bliver fjernet

For at forbedre søens miljø fjerner man ofte store mængder større brasener ved opfiskning. Det gøres i forbindelse med såkaldt biomanipulation. Rent praktisk fiskes der på mange forskelige måder, men opfiskningen er mest effektiv på de tidspunkter af året, hvor brasenerne samles på lavt vand i forbindelse med gydning eller i afløbene fra søen. Læs mere om biomanipulation. 

Brasenens fjender

Brasenyngel har mange fjender. Ynglen ædes meget ofte af søens rovfisk. De større brasener har et godt forsvar mod fjenderne i deres højryggede form.

Af Lene Jacobsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

http://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/brasen/miljoe
9 DECEMBER 2018