Planer for fiskepleje

Fiskebestande i vandløb som løber ud i Limfjorden

http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/udsaetning/oerred/Udsaetningsplaner/Vandloeb-som-loeber-ud-i-Limfjorden
21 APRIL 2019