Vandløb og undersøgelser i Himmerlandske vandløb

Kursus i vandløbsrestaurering - del 3 - Inspirationstur

Oplev hvordan man genskaber vandløb med stærke ørredbestande

 

Fiskeplejen inviterer til inspirationstur - Besøg de restaurerede vandløb i Himmerland

Kurset bliver afholdt den 7.-8. oktober 2017 og omfatter to busture syd for Limfjorden med en overnatning og forplejning. Der er plads til 28 personer, som er engageret i vandløbsrestaurering og har betalt fisketegn. DTU Aquas fiskeplejekonsulenter og en række dygtige vandplejefolk viser rundt og fortæller om de gode projekter, så de kan bruges som inspiration andre steder. Fiskeplejemidlerne finansierer arrangementet og det er derfor gratis for kursisterne.

Hvem kan deltage ?

Kurset bygger videre på DTU Aquas kurser i vandløbsrestaurering, del 1 og 2. Du kan tilmelde dig, hvis du har betalt fisketegn og tidligere har deltaget i DTU Aquas kurser, eller har tilsvarende erfaring fra gennemførte restaureringsprojekter. Efter tilmeldingsfristens udløb vil pladserne blive fordelt, så alle landsdele er tilgodeset.

Hvis du endnu ikke har erfaring, kan du også udfylde tilmeldingsformularen. Så vil du blive skrevet på en venteliste og evt. få tilbudt en plads, hvis der ikke er tilmeldinger nok fra erfarne vandplejefolk.

Tilmeldingsfrist 1. september

Du kan tilmelde dig nederst på denne side. DTU Aqua fordeler pladserne efter tilmeldingsfristens udløb og sender besked til alle senest den 8. september 2017, om man er blevet optaget på kurset eller ej. Fristen er udløbet.

Kursusledere
Fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk, DTU Aqua
Fiskeplejekonsulent Jan Nielsen, DTU Aqua

Tilmelding og yderligere information
Der er plads til 28 kursister. Ved flere tilmeldinger oprettes der venteliste. Efter tilmeldingsfristen udsendes brev med bekræftelse og med alle de nødvendige informationer.

Se program for inspirationsturen til vandløb i Himmerland

Tilmeld DTU Aqua kursus

Større ørredbestande uden udsætninger i Himmerland

 

For 20 år siden var de vilde ørredbestande unaturligt små mange steder i Nordjylland, og derfor blev der udsat ørreder med henblik på at ophjælpe bestandene. Nu er landsdelen Himmerland, syd for Aalborg, kendetegnet ved store ørredbestande, som klarer sig uden udsætninger.

DTU Aquas ”Ørredkort” over ørredbestandene i danske vandløb viser, at bestandene generelt er meget store i Himmerland, både i små og store vandløb. Bestandene er markant større end for få år siden, og mange steder er der nu så mange vilde ørreder, at miljøkravet til høj økologisk tilstand er opfyldt. Det viser, at naturen har det godt.

Årsagen til den positive udvikling er en indsats med vandløbsrestaurering, hvor der er genskabt naturlige forhold i vandløbene, herunder fjernet opstemninger, genslynget strækninger samt tilbageført grus og sten, som er egnet til gydning og skjul.

Kom og se vandløbene og hør, hvad man lokalt har gjort for de vilde ørredbestande. 


http://www.fiskepleje.dk/Raadgivning/kurser/Kursus_i_vandloebsrestaurering_del_3_inspirationstur
9 DECEMBER 2018