Vandløbsrestaurering - lær at udlægge gydegrus og fjerne små spærringer

Kursus i vandløbsrestaurering - del 1 - Grundkursus

DTU Aqua afholder kursus i vandløbsrestaurering i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund.

Formålet med kurset er at give lystfiskerne kompetence til at udføre mindre restaureringsprojekter – lige fra det nødvendige papirarbejde til det praktiske med udlægning af stenmaterialer og lignende. På kurset skal kursisterne lave et konkret restaureringsprojekt til gavn for fiskene.

Kursisterne får kendskab til ørredbiologi, vandløbsøkologi, lovgivning, elfiskeri i praksis, vandløbsdynamik samt udførelse af et konkret restaureringsprojekt og udfærdigelse af en handlingsplan for vandløbsrestaurering.

Tid
Kurset om foråret den 28. - 30. april, 2017 - Kurset er fuldt booket, tilmeld dig og kom på ventelisten

Kurset om efteråret den 29. - 30. september - 1. oktober, 2017 - Kurset er fuldt booket, tilmeld dig og kom på ventelisten

Sted
Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle

Pris
Kurset er gratis for alle, der har løst fisketegn, og som er aktive i det regionale vandplejearbejde. Kurset inkluderer kursusmaterialer, to overnatninger og fuld forplejning.

Kursusledere
Fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk, DTU Aqua
Fiskeplejekonsulent Jan Nielsen, DTU Aqua

Kursusmateriale
En fyldig kursusmappe, som udleveres på kurset og som senere kan downloades fra www.fiskepleje.dk.

Forpligtelser
Da kurset er finansieret over fiskeplejemidlerne, har organisationerne et ansvar for, at tilmeldte kursisterne står til rådighed for fiskeplejen lokalt eller regionalt i mindst fem år. Derfor skal kursisterne underskrive en aftale herom for at kunne deltage på kurset. Tilmeldingen skal foregå gennem foreningernes vandplejeudvalg, og foreningerne bør derfor kun indstille kursusdeltagere, som vil være indstillet på at tiltræde en sådan aftale.

Omtale af kurset
Her kan du se, hvad tidligere kursister har fået ud af kurset (pdf)

Tilmeldingsfrist
Kurset om foråret den 15 marts 2016.

Kurset om efteråret den 15.august 2016

Tilmelding og yderligere information
Der er plads til 20 kursister. Ved flere tilmeldinger oprettes der venteliste. Efter tilmeldingsfristen udsendes brev med bekræftelse, betalingsvejledning og med alle de nødvendige informationer.

Tilmeld DTU Aqua kursus

 

http://www.fiskepleje.dk/Raadgivning/kurser/Kursus_i_vandloebsrestaurering
23 NOVEMBER 2017