Videoer om fisk i havet

Masser af liv på Læsø Trindel
Af Mads Christoffersen, Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua.

Hvad er det for en fisk og hvor kommer den fra ? - videoforedrag
Ved Einar Eg Nielsen, Professor, DTU Aqua

Temadag om Stenrev - videoforedrag
Ved Josianne Støttrup, Seniorforsker, DTU Aqua

Feltarbejde på Hatterbarn - Projekt RevFisk
Ved Claus Stenberg, Forsker, DTU Aqua

http://www.fiskepleje.dk/Raadgivning/Video/Havet---videoer
17 OKTOBER 2018