Hvordan kender man forskel på han- og hunkrebs?

Den danske flodkrebs forekommer i både søer og vandløb rundt om i hele Danmark. Der er forskellige fredningstider for hanner og hunner. Begge arter er fredet fra 1. oktober. Hankrebs er fredet frem til 31. marts, men hunkrebsen er det helt frem til 31. juli. Når man fisker krebs, er det derfor vigtigt, at man kan kende forskel på de to køn.

Bugen af en hankrebsHankrebs med tydelig parringsorganer
Hankrebsen har to hvide og fremtrædende parringsorganer på undersiden.

Et af de mest tydelige kendetegn er, at hannerne på undersiden har to hvide fremadrettede parringsorganer (se fotos). Desuden har hannerne oftest de kraftigste klosakse. Hunnen har så til gengæld en bredere hale.

Der er et mindstemål på krebs på ni centimeter. Når man måler længden på en krebs, måles fra pandetorn til haleviftens bagkant. I gode krebsesøer kan krebsene nå mindstemålet på tre år, mens det i andre tager længere tid.

Læs mere om reglerne for fiskeri efter flodkrebs Fiskeridirektoratets hjemmeside.

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

http://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/krebs/han_hun_krebs
22 JUNI 2018